Sigurds, Zigurds
2020. gada 25.janvāris

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

10.IV

No 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var pieteikties platību maksājumiem. Pēdējā diena, kad uz tiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski. Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā daudzviet organizēs klātienes konsultācijas, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus. Lauksaimnieki bez maksas varēs iesniegt pieteikumus gan šo konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informācija par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām – LAD mājaslapā.

06.IV

Alojas Ausekļa vidusskola lepojas ar Artu Bārdu

Alojas Ausekļa vidusskolas 12. kla­ses skolniece Arta Bārda ieguvusi 1. vietu valsts latviešu valodas olimpiādē. Zināšanas un apņemšanos sasniegt iecerēto viņai devusi skolotāja Ilona Vītola. Pavisam nesen Arta izcīnījusi 1. vietu latviešu valodas starpnovadu olimpiādē, atzinību starpnovadu vēstures olimpiādē un lieliski startējusi arī valsts vēstures olimpiādē. Alojas Ausekļa vidusskola lepojas ar Artas panākumiem!

06.IV

VKKF atbalsts Limbažu MS jauniem akordeoniem

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) konkurss mērķprogrammā «Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana», kurā ar 2500 eiro atbalstīta arī Limbažu mūzikas skolas (MS) iecere. Par šo summu paredzēts iegādāties pa vienam 48 un 60 basu akordeonam, kādi piemēroti jaunāko klašu audzēkņiem. MS direktora vietniece izglītības jomā Vita Fiļipova teic, ka tiks domāts par vēl kāda šāda mazizmēra instrumenta iegādi nākotnē.

06.IV

Limbažniekam panākumi atlētiskajā vingrošanā

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas sporta zālē notika Latvijas 4. čempionāta atlētiskajā vingrošanā 1. posms. Dalībniekiem bija jāizpilda trīs vingrinājumi: pietupieni ar svara stieni plecos, svara stieņa spiešana guļus un stieņa raušana. Vīriešu konkurencē uzvarēja limbažnieks Juris Liniņš, bet absolūtajā vērtējumā viņam 2. vieta. 2. posma sacensības notiks 2. jūnijā Ropažu novada Silakrogā, kur dalībnieki sacentīsies vieglatlētikas disciplīnās.

06.IV

Alojieši iegūst vērtīgu informāciju

Ungurpils «Salā» notika Vidzemes Plānošanas reģiona seminārs par atbalsta iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem. Dalībnieki, to skaitā Alojas novada domes speciālisti, ieguva informāciju, kā ar inovatīvu produktu izstrādi iesaistīties projektā «RATIO». Viņi uzzināja par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Valmieras Biznesa inkubatora, tāpat Lauku atbalsta dienesta piedāvājumiem iekļauties dažādās atbalsta programmās.

06.IV

TDA «Katvari» nometnē «Birzgaiļos»

Marta izskaņā Limbažu Tautas deju ansambļa (TDA) «Katvari» dejotāji satikās vairāku dienu nometnē Liepupes pagasta atpūtas kompleksā «Birzgaiļi». Galvenais mērķis bija labāk sagatavoties Latvijas simtgades Deju svētku skatei. Tā kā daudzi dejotāji ikdienā nav Limbažos un mēģinājumi ne vienmēr notiek tik bieži, cik gribētos, tad šāda nometne viņiem bija ļoti vērtīga. Tas, ka šajās dienās visi dzīvoja uz vietas, palīdzēja arī stiprināt kolektīvo atmosfēru.

06.IV

Lēdurdzieši un krimuldieši Siguldas deju apriņķa skatē

Lēdurgā un Mālpilī notika Siguldas deju apriņķa XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skate. Tajā pārbaudīja, kā kolektīvi apguvuši deju lieluzveduma «Māras zeme» repertuāru. Lēdurgas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Metieniņš» B grupā ieguva I pakāpi (53,9 punkti, vadītājs Kristaps Pelēkais). D grupā II pakāpe gan Krimuldas tautas nama vidējās paaudzes «Dzirnakmeņiem» (49,6 p., vad. Līga Dombrovska), gan Lēdurgas kultūras nama «Lēdurgai» (49,3 p., vad. Ilva Balode).

06.IV

Viļķenē sadejojās sākumklašu skolēni

Viļķenē pirmo reizi notika pasākums «Mazs ar mazu saderēja» 1.–4. klašu skolēnu deju kolektīviem. Tajā piedalījās septiņi kolektīvi, tostarp pašmāju «Trejdeviņi» un Limbažu «Jampadracis». Diena sākās Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas sporta hallē ar parādi, tad sekoja stafetes. Pēcpusdienā visi sadejojās Lieldienām veltītā koncertā, bet pēc tam bija diskotēka. Iecerēts, ka šāda tikšanās reizi gadā varētu kļūt par tradīciju.

06.IV

Akcija «Satiec savu meistaru!» arī mūspusē

Nedēļas nogalē visā Latvijā gaidāma tradicionālā akcija «Satiec savu meistaru!», kuras laikā pie dažādiem amatu meistariem (amatniekiem, stāstniekiem, muzikantiem, dziedātājiem, rokdarbniekiem u.c.) varēs apgūt interesantas prasmes. No mūspuses akcijā piedalās Tautas lietišķās mākslas studija «Staicele» un Viļķenes pagasta lauku māja «Dzirnupes». Staicelē varēs apgūt pirmo zābaciņu adīšanu, dažādu motīvu mustursegu tamborēšanu un aušanu. Savukārt «Dzirnupēs» kopīgi darinās celma bungas un dziedās. Kopumā šī akcija norisināsies vairāk nekā 152 vietās visā valstī.

04.IV

Limbažu novada pašvaldībā izveido administrāciju

Limbažu novada dome izveidojusi pašvaldības administrāciju, tāpat apstiprinājusi tās nolikumu. Tā ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrāciju vada izpilddirektors un tajā ietilpst visas nodaļas, pagastu pārvaldes, pašvaldības policija, tūrisma informācijas centrs, būvvalde. Pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Aiga Briede pastāstīja, ka ne darbiniekiem, ne iedzīvotājiem ar administrācijas izveidi nekas nemainās. Strukturēšana nepieciešama topošajam valsts un pašvaldības iestāžu reģistram.

04.IV

Lauksaimnieki mācīsies Austrijā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Limbažu nodaļas organizētā braucienā uz Austriju devusies mūspuses lauksaimnieku grupa. Vairāki ir mājražotāji un kooperatīva «Limbažu novada lauku labumi» biedri, citi grib tādu nodarbi sākt un ziemā apguva mācību kursu. Štīrijā viņiem par šo tematu būs seminārs, kā arī iespēja novērtēt kooperācijas rezultātus saimniecībās. Brauciens notiek saskaņā ar LLKC profesionālās izglītības un prasmju apguves programmu.

04.IV

Salacgrīvietis Skaļās lasīšanas sacensībās 2. vietā

Valmierā aizritējis Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Vidzemes reģionālais fināls jeb 2. posms, kurā piedalījās arī Salacgrīvas vidusskolas 5.b klases audzēknis Ingars Ignatovs un ieguva 2. vietu. Viņu atbalstīt un iepriecināt arī pārējos bija atbraucis Salacgrīvas meiteņu vokālais ansamblis Agitas Zvejnieces vadībā. Par čempionu kļuva Valmieras sākumskolas piektklasnieks Oskars Einbergs, kurš dosies uz valsts finālu Rīgā. Skaļās lasīšanas sacensību 5.–6. klašu skolēniem inici­ators ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.

04.IV

Sakārto «Limbažu Tīnes» ražotni

Daudz glītāku izskatu šopavasar iegūs uzņēmuma «Limbažu Tīne» nams. Tam sākusies jumta nomaiņa, pēc tam atjaunos arī fasādi. Direktors Jānis Krasovskis norādīja, ka remontdarbi notiek no pašu peļņas un nav lēti, tomēr laika zoba bojājumu dēļ tie nepieciešami. Tāpat gribējies svētdienīgāk saposties valsts simtgadei. Darbi uzticēti pašmāju celtniekiem – SIA «Accent Būve».

04.IV

Limbažu novadā neiznomās meža zemes un dzelzceļa joslu

Limbažu novada dome nolēmusi turpmāk neiznomāt pašvaldībai piekritīgās meža zemes. Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas vadītāja Līga Viļčinska pastāstīja, ka tās izmantos saimnieciskai darbībai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai – malkas ieguvei iestādēm. Ar 1. jūliju izbeigs nomas līgumus ar 29 nomniekiem dzelzceļa joslā Katvaru un Limbažu pagastā. Tos slēdzot, jau bija noteikts, ka to var darīt, ja pašvaldība veic kādas darbības šajā teritorijā. Šogad plānots izveidot 9,5 km garu tūrisma taku no Limbažiem līdz Lādezeram.

28.III

Salacgrīvā izsludina iedzīvotāju projektu konkursu

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi pieteikšanos projektu konkursam «Iedzīvotāji veido savu vidi». Tajā gaida pieteikumus gan no biedrībām un nodibinājumiem, gan fiziskām personām un neformālām iedzīvotāju grupām. Projekts jāīsteno Salacgrīvas novadā un tā rezultātam jāsniedz labums sabiedrībai. Konkursā pašvaldība iecerējusi atbalstīt piecus projektus, katram piešķirot līdz 1000 eiro. Līdz šim konkursā atbalstīti 23 projekti. Lielākā daļa no tiem bija vērsti uz daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu.

28.III

Mūspuses ūdeņi pretendē uz dižvietu topu

Godinot Pasaules ūdens dienu, minerālūdens «Mangaļi» sācis projektu «Mangaļi dižvietas», lai izveidotu Latvijas ūdens dižvietu topu. Ar savu balsojumu tajā var iesaistīties iedzīvotāji. Kopā ar ekspertiem jau atlasīts 20 vietu no dažādiem reģioniem. To vidū ir arī Karogu karjers un Ungurpils dzirnavezers Alojas un Niedrāju-Pilkas purvs Limbažu novadā. Balsot par kādu no 20 vērtīgākajām vietnē www.mangalidizvietas.lv ikviens var līdz 22. aprīlim. Pēc balsojuma tiks izveidots to tops un pie piecām dižākajām vietām uzstādīs speciālas norādes. «Mangaļi» līdz Latvijas simtgadei arī izveidos ceļvedi ar 100 dižākajām ūdeņu vietām valstī.

28.III

Lēdurgā gatavojās deju apriņķa skatei

Sestdien Lēdurgas kultūras namā notika koncerts «Mēs dejosim no visas sirds». Tajā piedalījās pašmāju vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) «Lēdurga», kā arī ciemiņi – VPDK «Agrā rūsa», «Dūka», jauniešu «Murdiņš», «Rūta», «Vizbulīte» un seni­oru «Saulgrieži». Vairāk nekā divu stundu garajā koncertā dejotājiem bija iespēja izmēģināt, cik labi apguvuši Latvijas simtgades Deju svētku repertuāru. Jau 2. aprīlī Lēdurgā norisināsies Siguldas deju apriņķa skate.

27.III

Zināmi tirgus datumi Limbažos

Pirmais šī gada lielais tirgus notiks 29. aprīlī, nākamie būs 13. (stādu un mājražotāju) un 27. maijā, 23. jūnijā (Zāļu tirdziņš), 22. jūlijā, 4. (pilsētas svētku) un 26. augustā, 30. septembrī, 14. (stādu un mājražotāju) un 28. oktobrī, 24. decembrī (Ziemassvētku). Izņemot šo pēdējo, Zāļu un pilsētas svētku tirdziņu, ko jau tradicionāli organizē vecpilsētā, pārējie notiek pastāvīgā tirgus rajonā. Limbažu pilsētas tirgus pārzinis Ēriks Šteins informē, ka maksa par tirgošanās vietu paliek līdzšinējā.

Esi moderns