Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs
2022. gada 05.jūlijs
17.VI

Publiskots DI plāna izvērtējums

Rīgas plānošanas reģions publiskojis deinstitucionalizācijas plāna (DI) 2017.–2020. gadam īstenošanas izvērtējumu. Tajā aplūkota sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamība bērniem ar invaliditāti, pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē 12 partnerpašvaldībās, kuru vidū ir arī Limbaži. Tas dod iespēju konstatēt izmaiņas sociālo pakalpojumu pieejamībā reģionā, salīdzinot DI plāna īstenošanas gaitā sasniegto ar sākotnēji plānoto. Pilns ziņojuma teksts – Limbažu novada pašvaldības mājaslapā.

17.VI

LGB divas jaunas izstādes

Limbažu Galvenajā bibliotēkā (LGB) līdz 27. jūlijam skatāmas divas jaunas izstādes. «Savam priekam» var aplūkot vidrižnieces Ritas Dūdas-Čačas gleznas ar ainavām, dzīvniekiem un citām tēmām. Gleznošana ir autores hobijs, ko viņa pilnveido Ilzes Šteinas vadītajās radošajās darbnīcās. Savukārt ekspozīcijā «Ziedu kaislība» var iepazīties ar Marijas Vītolas un Dzintras Magones privātkolekcijām – traukiem un citiem sadzīves priekšmetiem ar magonēm un peonijām.

17.VI

Žurnālā «Praktiskie Rokdarbi» stāstīts par Limbažu audējām

Jaunākajā žurnālā «Praktiskie Rokdarbi» lasāma saruna ar limbažnieci, tautas lietišķās mākslas meistari, biedrības «9 arodi» dalībnieci Dimateri Reklaiti. Intervijā var lasīt, kā limbažniece pievērsusies aušanai, par viņas saņemtajiem apbalvojumiem un izstādēm, kā arī bagātīgo darbu klāstu. Savukārt sadaļā «Meistarklase» aprakstīti meistares austie Tūjas brunču audumu varianti. Šajā pašā numurā var lasīt arī par TLMS «Dzilna» izstādi «Divsimt lakati» Limbažu kultūras namā un nesen izdoto grāmatu «Vasaras lina tērps Vidzemē».

Esi moderns!

Aptauja

Vai vajadzētu saīsināt skolēnu vasaras brīvlaiku?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu karikatūra 3
 • Karikatūra 1
 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 7

Ieraudzīju – nobildēju