Spodris, Kārlis
2020. gada 28.janvāris

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

31.X 0 komentāri

«Salas» jubilejā Ungurpilī būvei piepeld četras salas

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas «Sala» pirmā gada jubilejas svinības sestdien pulcināja ungurpiliešus, novada vadību, politiķus, draugus un apsveicējus. Prezentācijā bibliotēkas vadītāja Ieva Prauliņa atgādināja, cik daudz dažādu norišu rīkotas «Salā».

vairāk...
31.X 0 komentāri
Limbažnieks jauno lauksaimnieku kongresā Briselē
Lādezerietis Jānis Dāboliņš (no kreisās) kongresā kopā ar jauniešiem, kuri pārstāvēja Latviju

Limbažnieks jauno lauksaimnieku kongresā Briselē

Briselē norisinājās 4. Eiropas Savienības (ES) jauno lauksaimnieku kongress. Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete atkal deva iespēju tajā piedalīties četriem Latvijas Zemnieku federācijas jaunajiem lauksaimniekiem. Viņu vidū bija arī Jānis Dāboliņš no Limbažu pagasta z.s. «Ausmas».

vairāk...
31.X 0 komentāri

Sagatavota Salacgrīvas peldbaseina programma

Salacgrīvas novada domē sagatavota programma peldbaseina būvei. Pēc ilgas diskusijas ieinteresētās puses vienojušās par to, kādas telpas nepieciešamas un kādas funkcijas būtu jāpilda kompleksam. Sarunās piedalījās pašvaldības, tās institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, novada sporta konsultatīvās padomes locekļi.

vairāk...
31.X 0 komentāri
Katvaru skolēni Cēsīs piedalās spēlē «Latvijai 100»
Galda spēles «Latvijai 100» prezentācijā tās autore Evita Muceniece (no kreisās) kopā ar Katvaru skolēniem un pedagoģēm Sarmīti Vildi (otrā no kreisās) un Dzintru Purmali

Katvaru skolēni Cēsīs piedalās spēlē «Latvijai 100»

18. oktobrī Katvaru internātpamatskolas angļu valodas un arī vēstures pulciņa dalībnieku grupa devās uz Cēsu vēstures un mākslas muzeju. Bijām ielūgti ne tikai iepazīties ar muzeja ekspozīciju, bet mums tika iespēja piedalīties galda spēles «Latvijai 100» pirmajā izspēlē.

vairāk...
31.X 0 komentāri

Bibliokuģis viesojas LNB

Oktobra nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā aizritēja tikšanās, kuras tēma bija «Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» – latvisko tradīciju iedvesmotājs un veicinātājs». Interesentiem tika piedāvāta plaša informācija – no bibliokuģa ieceres līdz latviešu jūrnieku prestižam pasaulē.

vairāk...
31.X 0 komentāri
Staiceles MMS audzēknim 1. vieta starptautiskā pianistu konkursā
Staicelietis Ruslans Andrejevs bija pārliecināts, ka Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā šoreiz iegūs godalgotu vietuValentīnas ANDREJEVAS foto

Staiceles MMS audzēknim 1. vieta starptautiskā pianistu konkursā

Staiceles mūzikas un mākslas skolas (MMS) 5. klavierklases audzēknis Ruslans Andrejevs ar spožu panākumu – diplomu par I vietu – atgriezies no 6. Rīgas Starptautiskā jauno pianistu konkursa, kas norisinājās Mazajā ģildē. Savā «Juniori C» grupā (11—12 gadu) no pieciem konkursantiem viņš starptautiskas žūrijas vērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu.

vairāk...
31.X 0 komentāri
Top dabas lieguma «Augstroze» dabas aizsardzības plāns
Dabas lieguma «Augstroze» dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa un citi interesenti pārrunā līdz šim paveikto teritorijas izpētēLīgas LIEPIŅAS foto

Top dabas lieguma «Augstroze» dabas aizsardzības plāns

Oktobra vidū Limbažos tikās dabas lieguma «Augstroze» dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa un citi interesenti no dažādām ar dabu un tās aizsardzību un apsaimniekošanu saistītām struktūrām. Viņi pārrunāja līdz šim paveikto dabas lieguma, tā biotopu izpētē un iecerētā aizsardzības plāna izstrādē. Sanāksmi vadīja mežu eksperte un «Augstroze» dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Sandra Ikauniece.

vairāk...
Esi moderns