14.11.2023. (Regīna TAMANE)
ZAAO un klientu izaicinājumi atkritumu apsaimniekošanā
ZAAO izpilddirektore Ieva Barutina (no labās) Limbažu novada pārstāvjus ar Daibes poligonu vispirms iepazīstina ar maketa palīdzību. Pēc tam seko uzņēmuma infrastruktūras novērtējums dabāRegīnas TAMANES foto

ZAAO un klientu izaicinājumi atkritumu apsaimniekošanā

1. janvārī arī Limbažu novadā spēkā stāsies jauni atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Tiesa, to apstiprināšana vēl būs domes darba kārtībā, bet pagājušonedēļ noslēdzās noteikumu sabiedriskā apspriešana. Neviens priekšlikums netika iesniegts. Jāteic gan, ka diezin vai iedzīvotāju viedoklis par Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas ­(ZAAO) un mūsu, viņu klientu, lielāko izaicinājumu – nākamgad uzsākt bioloģiski noārdāmo atkritumu (BIO) šķirošanu – tiktu ņemts vērā. Tas ir viens no soļiem, lai sasniegtu Eiropas Savienības un tātad arī Latvijas mērķi līdz 2035. gadam pārstrādāt 65% no visas atkritumu plūsmas un noglabāt vien 10%. Šobrīd poligona Daibe atkritumu kalnos nonāk aptuveni puse no savāktā.

Vairāk lasiet laikrakstā...

Aptauja

Kā stiprināt savu imunitāti?

Regulārais maksājumsArhīvsDarba laiks