Spodris, Kārlis
2020. gada 28.janvāris

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

30.I 0 komentāri

Sakārtos Joglu, lai tā nepārplūst

Lai mazinātu lauksaimniecības un meža zemju applūšanas iespēju, valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi šogad turpinās atjaunot hidrotehniskās būves un valsts nozīmes ūdensnotekas. Speciālās programmas sarakstā iekļauta arī Alojas novadā esošā valsts nozīmes ūdensnoteka – Joglas upīte, kas ir Salacas pieteka. Tā tek cauri Ungurpils dzirnavu ezeram. Daudzviet caurteci bojā bebru aizsprosti, tā ir aizaugusi un vietumis arī pārpurvojusies.

Vairāk lasiet laikrakstā...

Komentāri

0

Komentēt