14.11.2023. (Lauma Marenda NIEDRĪTE, aģentūra LETA)

Par 114 700 eiro atjaunota un revitalizēta Mazupīte Skultes pagastā

VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi par 114 700 eiro  veikusi valsts nozīmes ūdensnotekas – Mazupītes – atjaunošanas projekta būvdarbus Skultes pagastā. To mērķis – hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšana, izbūvējot videi draudzīgus meliorācijas sistēmu elementus. 

Mazupītes atjaunošanas un revitalizācijas projekts īstenots Eiropas Savienības (ES) LIFE programmas integrētajā projektā Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai. Tā laikā demonstrācijas vietā Mazupīte atjaunota 3,5 km garumā. 

Vairāk lasiet laikrakstā...

Aptauja

Kā stiprināt savu imunitāti?

Regulārais maksājumsArhīvsDarba laiks