07.11.2023. (Edmunds IMŠA)
Koku trupe – dabiska procesa sastāvdaļa

Koku trupe – dabiska procesa sastāvdaļa

Koksne ir Latvijas zaļais zelts, kas turklāt veido lielu valsts eksporta daļu. 2022. gadā no Latvijas eksportēja koksni un tās izstrādājumus 3,6 miljardu eiro vērtībā. Tā ir lielākā un svarīgākā izvesto preču daļa. 

Atšķirībā no daudzām Eiropas valstīm, kur kapitālisms pēdējos gadsimtos mežu resursus ir noplicinājis, Latvijā tie joprojām aizņem apmēram 50% kopplatības. Lai mežus saglabātu, lielāka vērība jāvelta saudzējošai mežsaimniecībai un racionālai koksnes izmantošanai. Viena no problēmām, ar ko sastopas mežsaimnieki, ir trupe. Lai gan tas ir dabisks process, trupes gaitā koksne sadalās. 

Vairāk lasiet laikrakstā...

Aptauja

Kā stiprināt savu imunitāti?

Regulārais maksājumsArhīvsDarba laiks