14.11.2023. (Laila PAEGLE)
Atkal viens nozīmīgs solis birģermeistara Rota nama glābšanā Limbažos
Limbažu muzeja galvenajā speciālistā Gundarā Plešā (no labās) ieklausās pašvaldības attīstības un projektu koordinatore Rasa Zeidmane, domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks, muzeja direktore Elēna Silāja un NKMP Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja Ilze LiekniņaLailas PAEGLES foto

Atkal viens nozīmīgs solis birģermeistara Rota nama glābšanā Limbažos

Ceturtdien Limbažos, pie birģermeistara Rota nama (tā ir ēka Cēsu ielā 1) bija sapulcējies paliels cilvēku pulciņš – pašvaldības, Limbažu muzeja, arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) Vidzemes reģionālās nodaļas speciālisti. Tikšanās iemesls bija patīkams – pašvaldība vēlējās pateikt paldies tiem, kuri līdzējuši, lai šī 18. gs. celtne, kas ir reģionālās nozīmes kultūras piemineklis, neietu zudībā, bet atdzimtu. Un šobrīd atkal veikts viens nozīmīgs solis šajā procesā. Pirmo paldies Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks un pašvaldības attīstības un projektu koordinatore Rasa Zeidmane sacīja NKMP Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektorei Sandrai Ziediņai un vadītājai Ilzei Liekniņai. Par labo sadarbību, konsultācijām un prasmi iedvesmot. Otrs paldies tika muzeja galvenajam speciālistam Gundaram Plešam par palīdzību projekta izstrādāšanā un būvdarbu uzraudzīšanu. Visi klātesošie bija vienisprātis, ka viņam muzejs un vēsture, savs darbs ir īsta sirdslieta. Ja tā ir, tad var sagaidīt rezultātu. 

Vairāk lasiet laikrakstā...

Aptauja

Kā stiprināt savu imunitāti?

Regulārais maksājumsArhīvsDarba laiks