Auto pārvadājumi
28.12.2022. (Līga LIEPIŅA)
Katrs rīts ir kā jaunas dzīves iesākums
Pirms atdot bluķi ugunskuram, sanākušie bija aicināti uz tā kāpt un izkliegt iepriekšējā gadā sakrājušās emocijas, pārdzīvojumus, lai jaunajā Saules gadā ieietu, veco aiz muguras atstājuši. Uz bluķa – folkloras kopas «Delve» dalībnieks Māris ČaksteLīgas LIEPIŅAS foto

Katrs rīts ir kā jaunas dzīves iesākums

21. decembra vakarā kultūras izglītības centrs «Melngaiļa sēta» un Vidrižu pagasta folkloras kopa «Delve» aicināja kopā sagaidīt ziemas saulgriežus saskaņā ar senču tradīcijām, lai jaunais periods mums visiem būtu veiksmīgs, veselīgs, auglīgs, pārticīgs un visādi citādi labs.

Vairāk...
28.12.2022.

Staicelē plānots īstenot projektu Deju grīda «Zem ozola»

Vairāk...
28.12.2022.

Limbažu novada dome turpina atbalstīt zupas virtuves darbību

Vairāk...
SIA «Erkul»
28.12.2022.

«Zutiņu» saimniece «RigaTV24» raidījumā

Vairāk...
28.12.2022.

Mūsu vieglatlēti – «Ziemassvētku kausā»

Vairāk...
28.12.2022. (Aiga EVERTOVSKA)
Novada bibliotekāru saime atskatījās uz šogad paveikto
Limbažu novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Evija Keisele (no labās) LGB Mācību un metodiskā centra vadītājai Broņislavai Saukai pasniedz Kultūras ministrijas atzinības rakstu. Par ilggadīgu darbu bibliotēkā viņai pateicas arī LGB direktore Dzintra DzeneAigas EVERTOVSKAS foto

Novada bibliotekāru saime atskatījās uz šogad paveikto

Limbažu novada bibliotekāri tikās gada noslēguma seminārā, kas jau kļuvis par ikgadēju un mīļu tradīciju. Arī šogad pasākums notika Limbažu Galvenajā bibliotēkā (LGB), kur sirsnīgā gaidāmo svētku noskaņā tika izvērtēts šogad padarītais un sacīti pateicības vārdi kolēģiem.

Vairāk...
28.12.2022. (Ieva OZOLA)

«Maxima» aicina izmantot pašapkalpošanās kases

Ar redakciju sazinājās tūjiete Iluta, lai pastāstītu par kādā darbdienas rītā ap plkst. 10 izveidojušos rindu veikalā «Maxima XX» Limbažos.

Vairāk...
28.12.2022. (Linda TAURIŅA)

Ikvienam būs iespēja kļūt par jaunā Limbažu novada ģerboņa autoru

Limbažu dome kārtējā sēdē decembrī pieņēma lēmumu pārtraukt izstrādāto novada ģerboņa metu apspriešanu. Ģerboņa izstrādes termiņš ir pagarināts līdz izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdei 2023. gada aprīlī. Lēmums pamatots ar iedzīvotāju noraidošo attieksmi.

Vairāk...
28.12.2022. (Ivita RENCE)
Salacgrīvā notika teritorijas plānojuma 6. redakcijas publiskā apspriešana
Teritorijas plānojuma publiskajā apspriešanā piedalījās Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Beļaunieks (no kreisās), Attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietniece attīstības jautājumos Sarma Kacara, Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas teritorijas plānotāja Guna Paegle, SIA «Reģionālie projekti» projektu vadītāja Laine Veinberga, Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas vadītājas vietniece un teritorijas plānotāja Sandra Paegle un nodaļas vadītāja Līga ViļčinskaIvitas RENCES foto

Salacgrīvā notika teritorijas plānojuma 6. redakcijas publiskā apspriešana

Salacgrīvas kultūras centrā 15. decembrī tika organizēta sanāksme par izstrādāto Limbažu novada Ainažu pilsētas un pagasta, Salacgrīvas pilsētas un pagasta un Liep­upes pagasta teritorijas plānojuma 6. redakciju.

Vairāk...

Aptauja

Vai esat mierā ar jaunizveidoto Latvijas valdību?

Regulārais maksājums

Reklāma

Godly Play nodarbības
ArhīvsDarba laiks