Laikmeta zīmes

27.02.2024.

Limbažu Valsts ģimnāzijā – ikgadējās sarunas par vēlmēm un iespējām (ziņa/aktualitāte)

Limbažu Valsts ģimnāzijas absolvents Dāvids Helvijs Francs (no labās), kurš vairākus gadus pavadījis profesionālajā dienestā Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, ar puišiem pārrunā viņu attieksmi gan pret profesionālo, gan valsts aizsardzības dienestu

Ceturtdienas vakarā Limbažu Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni, arī daļa devītklasnieku skolas zālē tikās ar dažādu jomu speciālistiem, lai uzklausītu viņu pieredzi un ieteikumus, pārdomātu savas vēlmes un iespējas. 

Pirmoreiz šāda veida sarunas, kad jaunieši nevis noklausās visiem kopīgu priekšlasījumu, bet nelielās grupiņās pie galdiņiem itin omulīgā gaisotnē var apspriesties un iztaujāt tieši to speciālistu, par kura jomu viņiem ir lielākā interese, ģimnāzijā norisinājās 2020. gada februārī. Toreiz tas visiem tik ļoti iepatikās, ka nebija šaubu – nākamgad jārīko atkal. Taču tad sākās kovidlaiks un tas atkal pienāca vien pērn, kad paši skolēni rosināja – vajag! 

Izraugoties pasākuma viesus, tiek uzklausīti jauniešu ieteikumi, arī domāts, lai būtu jomu dažādība, pievērsta uzmanība aktualitātēm. – Tāpēc šogad nolēmām, ka noteikti jāaicina kāds militārās jomas pārstāvis. Vairāk nekā iepriekš bija to, kuri vēlējās, lai ciemos aicinām arhitektu. Vēlamo profesiju saraksts bija ļoti plašs, – pastāstīja ģimnāzijas karjeras konsultante Ieva Ratniece. Protams, pēc tam jāskatās, kur jauniešu kārotos sarunbiedrus atrast. – Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri mūsu aicinājumam atsaucās, – teic Ie. Ratniece. Uz pasākumu aicinātais Valsts policijas Rietumvidzemes iecirkņa priekšnieks, jurists Jānis Goba atbildējis, ka sarunai ar jauniešiem laiks ir jāatrod, citādāk būt nedrīkst. Viņš bija viens no daudzveidīgā ciemiņu devītnieka. Lūk, pārējie. Aktieris Agris Krapivņickis, vecmāte, SIA Limbažu slimnīca valdes locekle Liene Česle, fiziķis, bijušais Ropažu vidusskolas direktors, bet tagad SIA Breweries īpašnieks un alus iekārtu tehnologs Juris Cinītis, programmētāja Estere Šverna, arhitekte Agnese Lāce, IT speciālists Jason Bunch, kurš studējis ASV, bet tagad dzīvo mūspusē, uzņēmuma Ignitis Renewables Latvia vadītāja Baiba Lāce. Jāprecizē, ka šis uzņēmums Baltijas valstīs un Polijā attīsta atjaunojamās enerģijas projektus. Un vēl viesu pulkā bija ģimnāzijas savējais – pašu absolvents Dāvids Helvijs Francs, kurš beidzis Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, astoņus gadus pavadījis profesionālajā dienestā Latvijas bruņotajos spēkos un arī tagad strādā šajā jomā, gan saistītā ar uzņēmējdarbību. Šobrīd viņš biznesa augstskolā Turība apgūst profesionālā maģistra programmu Uzņēmējdarbības vadība

Valsts policijas Rietumvidzemes iecirkņa priekšnieks Jānis Goba sarunā ar ģimnāzistiem uzsvēra, ka varbūt nākotnē ar kādu no viņiem satiksies vienā darbā

Ceturtdien Limbažu Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais karjeras sarunu vakars, kurā jauniešiem bija iespēja tikties ar dažādu jomu speciālistiem. Iepriekš viņi bija atsūtījuši vizītkartes, pastāstot par savu izglītības un darba pieredzi, arī vaļaspriekiem. Tās izlasot, skolēni varēja izvēlēties, ar kuriem trim ekspertiem pasākumā gribētu aprunāties. Katrs no jauniešiem varēja pieteikties trim sarunām. Ģimnāzijas direktore Gunta Lāce pirms tikšanās sākuma rēķināja – ja pirmoreiz uz šādu pasākumu skolēns atnāk, mācoties 9. klasē, tad līdz 12. klases absolvēšanai viņam tiek pat 12 atklātas sarunas ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Tas var palīdzēt izvēlēties savu ceļu. Starp citu, pēc pērngada tikšanās vairāki absolventi, vairāk uzzinājuši par studijām Kultūras akadēmijā, izvēlējās šo augstskolu, savukārt pāris puišu, aprunājušies ar mērnieku, ģeomātikas maģistru, nolēma studēt šo jomu. 

Iesākot pasākumu, uz ko jaunieši bija ieradušies kuplā skaitā, ģimnāzijas direktore priecājās gan par viņu ieinteresētību, gan viesu atsaucību, atrodot laiku, lai tiktos ar skolēniem. Ciemiņi tika lūgti vēlreiz īsi iepazīstināt ar sevi, un tad – aiziet! Zāle iezumējās kā bišu spiets, jo vienlaikus sākās sarunāšanās pie deviņiem galdiņiem. Pēc pusstundas ieskanējās zvans, vēstot, ka jāgatavojas jaunam raundam un jauniešiem jādodas iepazīties, uzklausīt un iztaujāt nākamo ciemiņu. Pēc pirmās pusstundas uz jautru aktivitāti visus uzaicināja aktieris Agris Krapivņickis, lai skolēni kļūtu vēl mundrāki, turētu ausis un acis vaļā. Prāts būtu atvērts.

Pēc intensīvām gandrīz divu stundu sarunām, kas nudien paskrēja pārsteidzoši ātri, bija pienācis brīdis teikt paldies ekspertiem par izturību. – Laikam jau visu vajag beigt tad, kad vēl mazliet gribas turpināt, – pajokoja G. Lāce. Un arī pēc oficiālā noslēguma jaunieši vēl apstāja viesus, lai kaut ko pajautātu gluži individuāli. Skolēni tika arī aicināti uz lapiņām uzrakstīt kādu atziņu, ko šajā pasākumā guvuši. Daudzi bija izteikušies lakoniski – ļoti patika. Kāds bija atzinis, ka sarunas palīdzēja sakārtot galvu, deva vielu pārdomām, idejas, kas varētu noderēt nākotnē, ļāva sašaurināt vēlmju loku līdz konkrētam virzienam. Galvenais – lai pats esi apmierināts! 

SIA Limbažu slimnīca valdes locekle Liene Česle, kura sevi pasākumā pieteica kā vecmāti pēc sirds un pārliecības, pēc sarunām ar skolēniem sacīja, ka centusies viņiem plašāk izstāstīt, ko sevī ietver medicīna. – Jutu, ka daudziem ir interese, bet nav skaidras izpratnes, ko tas nozīmē. Daudz kas redzēts filmās, taču dzīvē ir citādāk, – viņa sacīja. Skolēni atsaucīgi uzņēmuši aicinājumu atnākt uz slimnīcu, lai tās klīnisko vidi iepazītu no iekšpuses, būtu blakus mediķiem. L. Česle teica, ka viņai ir liels prieks par mūspuses jauniešiem, kuri izvēlējušies medicīnas jomu un nāk praksē uz Limbažu slimnīcu. – Ir gandarījums, ja pēc prakses meitene uzsver, ka pārliecinājusies – šī tiešām ir viņas vieta, viņas aicinājums. L. Česle atzina, ka ģimnāzijas izraudzītais tikšanās veids ir ļoti veiksmīgs, jaunieši iepazīst ciemiņa pieredzi, viņa dzīves gājumu. Par ļoti vērtīgu šo vakaru atzina ģimnāzijas devītklasniece Estere Liniņa. – Es jau ilgāku laiku domāju, ka vēlos kļūt par vecmāti. Tā kā man ļoti paveicās, ka šoreiz bija iespēja ar viņu tikties. Pēc sarunas sapratu, ka tiešām varētu izvēlēties šo virzienu. Divpadsmitklasnieks Krišs Cepurnieks bija aprunājies ar uzņēmēju Juri Cinīti un programmētāju Esteri Švernu. Pašu vairāk saista inženierzinātnes, arī fizika. Sarunbiedri gan tieši par to nav runājuši. – Taču mācīties par dzīvi vienmēr noder, – apcerīgi sprieda abiturients un piebilda, ka no sarunām sev paņēmis atziņu – dzīve būs neparedzama, bet jāiet uz priekšu.

Ģimnāzijas absolvents, kurš tagad saistīts ar militāro jomu, Dāvids Helvijs Francs sacīja, ka vēlējies paplašināt savu sarunbiedru redzesloku un arī uzsvērt, cik dažādas izvēles dzīve piedāvā, arī nesaistītas ar karjeru. Ir vērts visas pieņemt, jo tās tomēr var palīdzēt gan darba jomā, gan veido mūs kā personības. Viņš atcerējās savu skolas laiku, kad tāpat rīkotas tikšanās ar absolventiem, kuri stāstīja par savu dzīves ceļu. – Šādas individuālas sarunas kā šovakar ir vēl labāks formāts, jo var izvēlēties tās nozares sarunbiedru, kas tieši tevi interesē. Mums vairāk bija pasākumi, kad visi tikāmies ar vienu cilvēku. Un pašam Dāvidam Helvijam tieši šāda tikšanās savulaik bija pirmais klikšķis, lai sāktu domāt par militāro karjeru. – Vairs neatceros, kas bija ciemos uzaicinātais cilvēks, bet prātā palika viens viņa teikums – militārajā jomā nekad nekļūsi miljonārs, bet ir citas dzīves vērtības, ko tur gūsi un varēsi piepildīt. Un tas sasaucās ar to, kā esmu audzināts, ar patriotiskajiem pasākumiem, kas notika ģimnāzijā, – atcerējās Dāvids Helvijs. Tā militārā joma kļuvusi par vienu no variantiem, ko varētu izvēlēties pēc 12. klases. Izšķiroša pēc tam bijusi ģimnāzijā rīkotā tikšanās ar absolventu Aleksi Ozoliņu, kurš stāstījis par mācībām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tad jau sapratis – jā, tas varētu būt arī mans ceļš. – Es gan tagad sarunā uzsvēru arī grūtības, kas ir šajā jomā, lai jauniešiem būtu iespējami daudz informācijas, ko pārdomāt un izvērtēt. Lēmums jāpieņem katram pašam… 

Lailas PAEGLES teksts un foto

P.S. Vairāk attēlu no pasākuma skatiet Ausekļa mājaslapā sadaļā Galerijas. 

Aptauja

Vai jums ir veicies loterijās?

Regulārais maksājumsArhīvsDarba laiks