Esam informēti, zinoši, atbildīgi, motivēti!

24.02.2023.

Alojas seniori turpina būt aktīvi (ziņa/aktualitāte)

Biedrības Alojas seniori pārstāvji gatavojas pašu rīkotajām sporta spēlēm. Viņu uzrunā biedrības valdes priekšsēdētājs Broņislavs Lapkovskis (priekšplānā no labās)

Februāra sākumā biedrība Alojas seniori, kas maijā atzīmēs savas pastāvēšanas piecpadsmito gadadienu, laipni aicināja uz valdes sēdi. Tajā kopīgi atskatījās uz to, kā aktīvajiem ļaudīm gājis iepriekšējā gadā un kādas ieceres viņi lolo jaunajam periodam. Klausoties sarunbiedru stāstītajā, atliek vēlēties, kaut katram viņu gados būtu tik daudz enerģijas, vēlmes kustēties un ieinteresētības apkārt notiekošajā. 

Notikumiem piepildīts gads

Biedrības valdes priekšsēdētājs Broņislavs Lapkovskis sarunai bija rūpīgi gatavojies un sniedza pārskatu par paveikto. Aizvadītais gads senioriem bija rosīgs – viņi gan sportojuši un atpūtušies, gan guvuši jaunas prasmes un zināšanas. Laika gaitā sastāvs mainījies, bet šobrīd biedrībā ir 41 dalībnieks gan no Alojas pilsētas un pagasta, gan Braslavas un Brīvzemnieku pagasta un pat no Matīšiem. Kaut pašam jau pāri deviņdesmitiem, joprojām aktīvu interesi par biedrībā notiekošo uztur arī tās iepriekšējais vadītājs Raimonds Ziedonis Ģīmis.

Ar siltiem vārdiem B. Lapkovskis un citi atcerējās tradicionālo Ziemassvētku pasākumu, kas pandēmijas dēļ divus gadus izpalika. Kā citus gadus, arī aizvadītajās Ziemassvētku svinībās seniorus iepriecināja Liepupes tautas nama kapela Ieviņa, kuras repertuārā ir sarunbiedru jaunības dziesmas. Tāpat tiek iets rotaļās un dejots. Biedrībai ir ilgstoša sadarbība ar vietējām sociālajām iestādēm, pansionātiem. Ierasti, ka ziemas saulgriežu gaidīšanas laikā seniori ar savu atbalstītāju palīdzību to iemītniekiem sarūpē pelēkos zirņus.

Alojas seniori ir aktīvi sportotāji. Sarunbiedri atzīmēja septembra sākumā pie Alojas Ausekļa vidusskolas rīkotos sporta svētkus un pateicās skolas vadībai un sporta skolotājai Inetai Loginai par atbalstu. Spartakiādes disciplīnas (kopumā septiņas) paši seniori iecerēja tādas, lai tās būtu pieejamas iespējami vairāk interesentiem. Piemēram, ne jau katru dienu var sacensties šaušanā ar kaķeni! – No mūsu biedrības sporta svētkos piedalījāmies 25 seniori. Tas ir daudz. Patīkami, ka uzvarētājiem tika diplomi un skaistas medaļas. Nu, gluži kā Olimpiskajās spēlēs! – teica B. Lapkovskis. Starp citu, vietējā vidusskolā pieejama arī trenažieru zāle, ko nu jau gan gausāk, bet izmanto arī paši seniori un citi iedzīvotāji. Daļa no trenažieriem iegādāta par senioru īstenotā projekta līdzekļiem.

Aizvadītajā gadā seniori devušies pieredzes apmaiņā pie kolēģiem citās pašvaldībās (nesenākais brauciens bija uz Rencēniem, skaista bija arī ekskursija uz Dobeli ceriņu ziedēšanas laikā), tāpat uzņēmuši viesus savās mājās. Rudenī uz šejieni bija atbraukusi delegācija no Saldus. Pa ceļam uz Nēģu dienu Salac­grīvā saldeniekus ar Aloju un tās apkārtni iepazīstināja senioru biedrības pārstāvji. Tāpat viņi iesaistījušies ziedojumu vākšanā Ukrainas un tās aizstāvju atbalstam un citās ar to saistītās aktivitātēs, piemēram, gatavoja kamuflāžas tīklus, lēja ierakumu sveces.

Tradīcijas tiek koptas

Valdes sēdes seniori rīko ik mēnesi, arī biedru kopsapulces ir biežas un regulāras. Tuvākā lielā sanākšana iecerēta marta beigās. Sarunbiedri piekrita, ka satikšanās ir būtiska ikvienam dalībniekam. Aizvadītajā valdes sēdē ievēlēts jauns valdes loceklis – B. Lapkovskim, viņa vietniecei Anitai Krūmiņai, Mārītei Martinsonei un Margai Kalniņai pievienojies Laimonis Petrusevičs. Seniori ir priecīgi par ļoti labo sadarbību ar Alojas Dienas centru (tur arī viņi raduši sev telpu), citām iestādēm un nevalstiskām organizācijām. Par savējiem viņi rūpējas. Ir skaista tradīcija reizi ceturksnī sumināt biedrus viņu apaļajās jubilejās (telpas svētkiem atvēl Alojas kultūras nams, un par to seniori ir pateicīgi), tāpat, ja kāds sasirdzis, pārējie viņu aprauga, palīdz. Biedrība no novada domes piešķirtajiem līdzekļiem ilgstoši slimojošajiem biedriem atvēlējusi naudu medikamentu iegādei. 

Jau labu laiku Alojas seniori, iesaistot arī citus, gandrīz 30 cilvēku sastāvā regulāri dodas uz ūdens procedūrām Pērnavā. Paši braucēji apmaksā transportu. Kā ierasts, maija sākumā seniori sāks nūjošanas un velotūrisma sezonu. Sezonā teju katru nedēļu viņi izbraukā iepriekš apspriestus maršrutus. Ieteikumus sagatavo Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane. Mērojot ar velo desmitiem un pat simtiem kilometru, biedrības pārstāvji atzīmējuši dažādus svarīgus notikumus. Veloizbraukumā alojieši pērn devās, arī atzīmējot Starptautisko senioru dienu 1. oktobrī un Saeimas velēšanas, kurās visi piedalījušies. 

Ilgus gadus senioru veloentuziastu grupu 14 cilvēku sastāvā vadīja aizrautīgais Elmārs Muķielis, kurš nu devies mūžībā. Godinot Muķieļa kungu, viņa meita Inita sava tēta dzimšanas dienā 17. maijā iecerējusi rīkot šaha un dambretes ceļojošā kausa izcīņu. Varbūt tā ar laiku varētu tapt par ikgadēju tradīciju. Pats E. Muķielis savā laikā dažādus turnīrus rīkojis jauniešiem. 

Tikšanās ar novada vadību

Seniori aktīvi seko līdzi arī savā apkārtnē, pilsētā un agrākajā Alojas novada teritorijā notiekošajam. Ir lietas, kas viņus neapmierina un pat aizvaino. Viņi par tām runāja gan tikšanās reizē ar laikrakstu, gan vēlākā sarunā ar novada vadību. Atsaucoties citu iedzīvotāju lūgumam, Alojas seniori aizvadītajā nedēļā uz sarunu par dažādiem sasāpējušiem jautājumiem aicināja Limbažu novada domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu un Alojas apvienības pārvaldes vadītāju Jāni Strautu. B. Lapkovskis vērtē, ka vairāku stundu ilgā tikšanās aizritēja mierīgi un lietišķi, ļaudīm liekot galdā visu, kas uz sirds. Aptuveni 40 sanākušie bija rūpīgi gatavojušies un vadības pārstāvjiem uzdeva gan jautājumus, gan, balstoties pašu apkopotajos pierādījumos, pārmeta neizdarības. Gan J. Strauts, kurš saņēma visvairāk pārmetumu, gan D. Straubergs skaidroja savu rīcību iedzīvotāju minētajās situācijās. 

Norādot uz to, ka novada domes deputātu vidū nav ne Braslavas, ne Brīvzemnieku pagasta pārstāvju, B. Lapkovskis novada vadītājam atgādināja par jauno Pašvaldību likumu, kas paredz pašvaldībai veidot iedzīvotāju padomes jeb konsultatīvas pašvaldības institūcijas, lai tādējādi nodrošinātu arī vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību. Alojas senioru vadītājs uztur kontaktu ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, un Latgales pašvaldībā ļoti labi darbojas šāds jau izsenis ieviests iedzīvotāju padomju modelis. D. Straubergs šo priekšlikumu atzinis par labu un solījies pie tā strādāt. 

Tāpat B. Lapkovskis atgādināja par ceļa Dikļi–Vilzēni-Mazsalaca–Igaunijas robeža (Ramata) kritisko stāvokli un gan savā, gan citu braslaviešu vārdā lūdza rast iespēju to noasfaltēt vismaz 6 km garā posmā līdz Braslavas centram. Pavasaros un rudeņos ceļš ir izdangāts, bet vasarā no tā pacēlušies putekļi klājas pār tuvējām mājām un parku. Pa to kursē arī starppilsētu autobuss maršrutā Rūjiena–Mazsalaca–Aloja–Limbaži. Savā laikā jau bija lemts ceļu asfaltēt, bet svītru šai iecerei savulaik pārvilka ekonomiskā krīze. Minētais gan ir valsts ceļš, bet Alojas senioru vadītājs jau vērsies pašvaldībā ar cerību, ka tā varētu līdzēt raitāk atrisināt asfaltēšanas jautājumu.  

Līga LIEPIŅA
Gunas KRŪMIŅAS foto

Aptauja

Iestājies astronomiskais pavasaris. Vai to izjūtat?

Regulārais maksājums

Reklāma

Uzdāvini abonementu!
ArhīvsDarba laiks