Astrīda, Astra
2022. gada 16.augusts

Esam informēti, zinoši, atbildīgi, motivēti!

14.VI

Nodarbinātības valsts aģentūrai piedāvājumu uzņēmējiem netrūkst (ziņa/aktualitāte)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) saņēma uzaicinājumu no Limbažu novada pašvaldības aģentūras LAUTA piedalīties informatīvajā seminārā, lai iepazīstinātu uzņēmējus ar aktualitātēm un sadarbības iespējām. Atsaucība gan nebija liela. Galvenais tā iemesls – kopā sanākšana bija ieplānota pēdējā dienā pirms termiņa, līdz kuram jānodod gada bilance. Tā lēsa Limbažu uzņēmējdarbības centrā sanākušie. Tika nolemts līdzīgu semināru rīkot vēlreiz jūnija vidū, cerot, ka laiks potenciālajiem dalībniekiem būs izdevīgāks, līdz ar to interese piedalīties – lielāka.

NVA Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centra vadošā nodarbinātības organizatore Baiba Boldāne-Platace teica, ka šobrīd dienests piedāvā aptuveni 20 pa­sākumu gan darba devējiem, gan meklētājiem. Sarakstu aizvien papildina jauni piedāvājumi. Viens no aktuālākajiem ir Eiropas Sociālā fonda projekts Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem, kurā iesaista personas ar invaliditāti, vecumā 55+, bez darba attiecībām vienu gadu un citas mērķgrupas. Šajā programmā personām ar invaliditāti valsts nodrošina atalgojumu līdz 750 eiro mēnesī, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās (VSAOI) iemaksas, darbavietas pielāgojumu līdz 1000 eiro. Pārējiem mērķgrupu bezdarbniekiem – 50% no darba devēja noteiktā atalgojuma, bet ne vairāk kā 500 eiro mēnesī. Darba vadītājs arī saņem atalgojumu. Projektā tiek piedāvāts pasākums Pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai. Ar valsts atbalstu (50% no darba algas) darbinieku var atrast komersanti, pašnodarbinātas personas un kooperatīvās sabiedrības. Būtisks noteikums gan ir, lai darba devējs cilvēku nebūtu nodarbinājis pēdējo divu mēnešu laikā, turklāt viņš jāalgo vismaz sešus mēnešus ar programmas atbalstu, bet pēc tam vēl trīs.

Aģentūras piedāvājumā ir vairākas iespējas saņemt atbalstu, lai uzņēmējs tiktu pie darbinieka, kura kvalifikācija atbilstu plānotajiem pienākumiem. Ar Eiropas Sociālā fonda projekta Atbalsts bezdarbnieku izglītībai starpniecību mācību iestādēs var apgūt izglītības programmas. Ir iespēja tikt pie transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja tiesībām un apgūt neformālās izglītības programmas. Vēl piedāvājumā ir apmācība pie darba devēja un apmācība pēc viņa pieprasījuma. Daudzi par pievilcīgu atzīst apmācību pie darba devēja, kas ilgst divus, trīs vai četrus mēnešus (atkarībā no profesijas). Dotāciju saņem arī darba vadītājs, un, ja tiek nodarbināta persona ar invaliditāti, tiek segtas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ­(VSAOI). Salīdzinoši pieprasīta ir arī programma reģionālās mobilitātes veicināšanai. Tajā cilvēks, kurš atradis darbu vismaz 15 km attālumā no dzīvesvietas, četrus mēnešus var saņemt līdz 150 eiro mēnesī transporta un dzīvesvietas īres izmaksu segšanai. Pozitīva ziņa – šis atbalsts tagad pieejams arī darba devējam, kurš organizē cilvēku nogādāšanu vai nodrošina dzīvošanai īrējamo platību. 

Klātesošie secināja, ka ikvienā programmā ir daudz nianšu, ar ko dalībniekiem jārēķinās. Respektīvi – bez NVA speciālistu individuālām konsultācijām neiztikt. Limbažu novada pašvaldības aģentūras LAUTA uzņēmējdarbības speciālists Ivars Birzgalis saskatījis aspektus, kas programmu izmantošanu padara mazāk pievilcīgu, piemēram, tas, ka VSAOI jāsedz uzņēmējam. Reizumis var sanākt, ka ieguldījums ir lielāks par ieguvumu. Teiksim, ja, pildot saistības, vairākus mēnešus jāalgo cilvēks, kurš izrādījies darbam nepiemērots. Klātesošie atzina, ka programmas varētu pilnveidot, lai tās būtu izdevīgākas uzņēmējiem. Tas, protams, ir jautājums, ko vajadzētu risināt programmu veidotājiem, kuriem gan droši vien ir savi apsvērumi, kāpēc noteikumi ir tieši tādi. Vēl viens jautājums – vai uzņēmēju interesi par NVA piedāvājumu neietekmēs šībrīža nestabilā un grūti prognozējamā situācija ekonomikā. B. Boldāne-Platace sprieda, ka tieši tās dēļ, iespējams, šāda interese samazinājās kovidlaikā

Arī Limbažu novadā uzņēmēji no NVA cer saņemt palīdzību darbinieku atrašanā. Kopš gada sākuma NVA Limbažu novadā reģistrēts 800 vakanču. Aprīļa beigās Limbažu klientu apkalpošanas centra uzskaitē bija 678 klienti, tagad viņu skaits jau samazinājies. Novadā bezdarba līmenis ir nepilni 4% (tas gan svārstās), valstī 6,3%. – Tas nozīmē, ka bezdarba faktiski nav, – lēsa I. Birzgalis. Ekonomikā ir termins dabiskais bezdarbs, kas apraksta loģisku situāciju, jo ir objektīvi apstākļi, kuru dēļ 100% nodarbinātība nav iespējama. Tas vēlreiz apstiprina uzņēmēju pausto, ka Latvijā trūkst darbaroku. I. Birzgalis sprieda par vēl vienu problēmu – ja tiek atrasti cilvēki, kuri aizpilda vietu, tas nenozīmē, ka viņi ir tik kvalificēti un motivēti strādāt, kā uzņēmējs vēlētos. 

Vēl viens no jautājumiem, ko saņēma B. Boldāne-Platace, bija par mūspusē nonākušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Viņa pastāstīja, ka NVA vērsušās 22 personas, kuras pretendēja uz vienreizēju 500 eiro nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, kas pienākas, kad atrasta darbavieta. 

Linda TAURIŅA

Esi moderns!

Aptauja

Vai protat dzīvot taupīgi?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu karikatūra 3
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Karikatūra 1
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 6

Ieraudzīju – nobildēju