Laura, Jadviga
2021. gada 18.aprīlis

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

Tuvplānā

11.IX

Stihiska valsts "asinsrites" uzlabošana

Nelāgi skan, bet ceļu remontdarbiem, kas nupat notiek visās Latvijas malās, jāpateicas Covid-19. Valdība, pēc kovidlaika nolemjot sildīt ekonomiku, atrada 75 miljonus eiro, lai straujā tempā sāktu valsts ceļu sakārtošanu. Kāpēc ekonomikas sildīšanai izvēlēts atbalstīt šo jomu, visticamāk, jautājumu nav. Ceļi ir valsts asinsrite, kas mūs vieno un arī uztur pie dzīvības. Un runa nav tikai par šajā nozarē strādājošajiem, kuri nu var rauties ar melnu muti, bet arī šo ceļu lietotājiem. Piešķirtais finansējums jāapgūst šogad. Vismaz šobrīd tā tiek deklarēts. Ko šāda kampaņa nozīmē ceļu būvniekiem, jautāju SIA Limbažu ceļi vadībai. Savukārt ceļu lietotājus aicinājām par to izteikties sociālajā vietnē Facebook un Auseklī publicētajā aptaujā. 

Steiga finansējuma apguvē noteica izvēli, kuri ir sakārtojamie ceļu posmi. Laimējās tiem, kam nav nepieciešami projekti vai arī tādi jau tapuši un darbi paveicami īsā laikā. Tātad daļa no patlaban jau saremontētajiem un vēl šajā procesā esošajiem nav tie paši sliktākie, dažu acīs pat vēl tīri labi, salīdzinot ar galīgi sačākstējušajiem.

                                                                                                                   

Aptauja «Ceļu stāvoklis mūspusē»
Respondentu statistika:

              Respondentu skaits 130
Rezultātu kopsavilkums:
1. Dzīvesvieta:

 • Alojas novads – 3.8%
 • Krimuldas novads – 0%
 • Limbažu novads – 48.5%
 • Salacgrīvas novads – 45.4%
 • Cits – 2.3%

2. Jūs esat:

 • autovadītājs – 78.5%
 • līdzbraucējs – 15.4%
 • ikdienā pārsvarā pārvietojos ar sabiedrisko transportu – 6.2%
 • Iesniegto atbilžu summa 130

3. Kā vērtējat ceļu kvalitāti bijušā Limbažu rajona teritorijā?

 • apmierinoša – 5.4%
 • ne sliktāka kā citviet valstī – 12.3%
 • ceru, ka tā uzlabosies, jo šobrīd daudzkur notiek remonti – 63.8%
 • arvien pasliktinās – 17.7%
 • grūti spriest – 0.8%

4. Kas būtu nepieciešams, lai uzlabotu ceļu stāvokli? (vairākas atbildes iespējamas)

 • vairāk finansējuma – 17.7%
 • atjaunot Ceļu fondu – 14%
 • mērķtiecīga ceļu tīkla sakārtošanas plānošana – 33.3%
 • valdības, pašvaldības patiesa vēlme un rīcība – 31.2%
 • cits variants (lūdzu, ierakstiet, kāds!) – 3.8%

Citas atbildes:

 1. Vai nu noasfaltēt zemes ceļus, vai kārtīgi nobērt ar šķembām
 2. Novirzīt auto eksplutācijas nodokli ceļu uzturēšanai
 3. Greiderēt ceļu lai nav bedres
 4. Kārtīga ceļa pamatnes veidošana lìdzīga kā Vācijā. Neder asvalta seguma kārtas "uzlikšana" mūsu purvainajā augsnē.
 5. Stingrāka kontrole piešķirto līdzekļu izmantošanā,kā arī sabiedrības informēšana par naudas līdzekļu plūsmu.
 6. Ieklausīties iedzīvotāju viedoklī
 7. Komunikācija starp pilsētas

5. Kā vērtējat uzsākto ceļu sakārtošanas kampaņu? (Ekonomikas sildīšanai pēc Covid-19 ceļiem piešķīra 75 miljonus eiro)

 • priecājos, ka remontē – 50.8%
 • bažījos, vai būvnieki šogad spēs apgūt piešķirto naudu – 8.5%
 • pieļauju, ka varētu ciest kvalitāte – 18.5%
 • intensīvi būvdarbi traucē pārvietošanos – 0%
 • nezināju, ka ir tāda kampaņa – 20%
 • cits variants (lūdzu, ierakstiet!) – 2.3%

Citas atbildes:

 1. asfaltē jau tā labus ceļus, bet sliktajiem pat klāt neķeras.
 2. Bažas par līdzekļu izmantošanu konkrētam mērķim.
 3. Visi Zvejniekciemsa iedzīvotāji ļoti neapmierināti, ka uz ciemu aizliegts kreisais pagrieziens!

6. Kuri ceļi, to posmi bijušā Limbažu rajona teritorijā ir sliktā stāvoklī, būtu remontējami vai pat rekonstruējami?

 1. Korģene- Salacgrīva
 2. Jūras iela-Limbažos, pagasta ceļi -pārsvarā zemesceļu segumu. Un izskatīt iespēju vairāk greiderēt ceļa posmus un pie mājām uzlikt pret putekļiem.
 3. Dūču ceļš un uz Ārciemu
 4. Limbažos - Parka iela, Cēsu iela, Jūras iela, Ievu iela, Mūru iela
 5. Ceļa Limbaži - Rīga posms pirms Vidrižiem.
 6. Limbaži-Korģene-Salacgrīva
 7. Skultes muiža - Mandegas.
 8. Priedulāji - Pakalni
 9. Raganas ceļš
 10. Korģene-Salacgrīva
 11. Alojā
 12. Ausmas - Bīriņi
 13. Limbaži - Salacgrīva pie Korģenes. Atsevišķi posmi ceļā Limbaži - Umurga - Augstroze - Valmiera. Smilšu iela
 14. Limbažos. Droši vien vēl daudz. Grants ceļus, īpaši dzīvojamo māju, saimniecību tuvumā, vajadzētu pārklāt ar pretputekļu līdzekli, lai cilvēki var dzīvot svaigā gaisā, ne putekļu mākoņos.
 15. Dūču ceļš no Stuenes līdz Limbažuem, bet to tikko sāka remontēt.
 16. Limbaži-Ragana atsevišķi posmi
 17. Daži posmi Umurga-Valmiera.
 18. Pašreiz Katvaru skol-Limbaži
 19. Korģene - Vecsalaca būtu beidzot jāpārbūvē par šoseju ar melno segumu.
 20. Limbaži-Ragana;
 21. Limbaži- Lāde
 22. Limbaži- Valmiera ( neremontētais posms no Umurgas), Ezeru, Ciema, Jūras, Avotu ielas.
 23. Limbaži Ragana
 24. Stūrīši-Liepupe-Jelgavkrasti-Lembuži
 25. Mežmaļi-Jelgavkrasti
 26. P 9- Ragana- Limbaži
 27. Lādezerā, posms gar pieturu Ausmas
 28. Limbaži - Priedes (šosejā Limbaži- Aloja)
 29. Skulte- Vidriži (jāveic rekonstrukcija+ jāasfaltē)
 30. Lauku ceļi
 31. Sārmes ielas ceļš
 32. Limbaži- Valmiera posms , Limbaži- Dūči, Jelgavkrasti- Limbaži caur Liepupi, Limbaži - Aloja utt
 33. Viss ceļa posms Limbaži-Ragana (ar dažiem izņēmumiem, kas tieši nesen ir sataisīti).
 34. Gan jau, ka speciālisti paši zin!
 35. Alojā Matīši posms
 36. P9 Limbaži-Ragana, un V129, kurš ir ļoti sliktā stāvoklī. Tur jau vairs nav, ko greiderēt, nav nekāds ceļa šķērsprofils ar kritumiem, kā lidlauks, bet normālas vaļējas ūdens atvades sistēmas. Grāvji ir aizauguši vai to pat vispār nav. Pieņemot, ka ceļu bojā arī netālu esošā biogāzes ražotnes smagais lauksaimniecības transports. Vismaz būtu veikuši ceļam vienkāršu virsmas apstrādi vai atputekļošanu.
 37. Zemes ceļš no Tallinas šosejas līdz Ķirbižiem - jau tagad ir izšķīdis. Asfaltētais ceļs no Viļķenes līdz Limbažiem ir tik slikts, ka pa to nevar vest preci kravas a/m - tā tiek sabojāta. Piem., ogas - kastes sagāžas, pa bedrēm tā sakratās, ka galā nonāk jau ievārījums, nevis ogas.
 38. Limbaži - Ragana (it sevišķi pie Igates)
 39. Grants ceļi
 40. Jūras iela Limbažos
 41. Ozolaine- Viļķene, Viļķene- Āstere- Spurģa krusts...
 42. Tallinas šoseja- Lauču akmens
 43. Lauku ceļi..
 44. Braucot uz Aloju ceļā ir bedres kas nekvalitatīvi uzklāts pa virsu piķis
 45. Ceļš Limbaži - Ragana. Daži posmi ir briesmīgā stāvoklī
 46. Ceļš Gaiļi-Mandegas
 47. Limbaži-Salacgrīva caur Viļķeni
 48. Dūču ceļš, Liepupe-Stūrīši
 49. Teteri - Jumpravmuiža
 50. Autoceļa P11 ceļa posms no 28 kilometra līdz Umurgas krustojumam. Vairākus gadus ikdienā tur pārvietojos un varu teikt, ka nudien ir pienācis laiks, lai šo posmu savestu kārtībā. Šis ceļa posms ir īpaši bīstams lietainā laikā, kā arī ziemas periodā- bedres, nelīdzens ceļš, risas, sagruvušas ceļa malas...
 51. Limbaži - Valmiera ceļa posmā Umurga- Iesalkaja. Briesmigs
 52. Vidriži -Saulites Limbaži Ragana
 53. Limbaži-Ragana,Umurga-Valmiera un citi ceļi.
 54. Tā kā Dūču ceļu jau remontē, mans otrs biežāk izmantojamais ceļš ir Limbaži- Ragana. Arī tur šis tas jau izdarīts, bet priecātos, ja šī ceļa kvalitāte vēl uzalabotos.
 55. Limbaži - Ragana ceļš, it īpaši posms pie Emīla Melngaiļa muzeja.
 56. Asvalst kas iet no limabžiu pagasta līdz langaču lidlaukam.
 57. Ceļs no pīlādžiem līdz langačiem.
 58. Limbaži-Cesis.Vel daudzi mzie celi ir sliktā stāvoklī.Cerams ka uzlabosies nākotnē tuvākā ne tālaka.
 59. Ceļš uz Valmieru. Ļoti sliktā stāvoklī ir posms, kas izveidojies remontējot ceļu citā posmā.
 60. Salacgrīva-Korģene
 61. Limbaži-Aloja,Limbaži-Salacgrīva caur Korğeni,Limbaži-Tūja,Limbaži-Ragana,Limbaži-Stalbe
 62. Ceļa posms Korģene- Salacgrīva
 63. Salacgrīva Korģene Limbaži
 64. Grūti teikt, reti izbraucu
 65. Ļoti svarīgs un stratēģiski nozīmīgs ir ceļa posms no Korģenes uz Salacgrīvu. Šajā posmā nepieciešama rekonstrukcija vai esošā ceļa seguma stiprināšana. Ļoti būtiska loma ceļa ekspluatācijā ir ceļa sāngrāvju ierīkošanai un to uzturēšanai. Jāseko līdzi tam, kā tiek novadīti lietusūdeņi, jo nereti tieši no tā ir atkarīga zemes ceļu žūšana un tas cik ātri veidojas bedres. Asfaltētiem ceļiem būtiski uzturēt ceļa virskārtu, lai ilgtermiņā būtu mazāki ieguldījumi “ceļu lāpīšanai” un neradītu plaisas, bieži tieši no tā rodas ievērojami ceļu bojājumi. Naudas paliks vairāk, ja efektivizēs ceļu tīklu un mazāk izmantotos ceļus pašvaldība vai valsts nodotu privātā valdījumā.
 66. Limbazi Staicele posms ir pabriesmigs
 67. Ausmas- Limbaži
 68. Posms uz Skulti caur Stieni
 69. Grants seguma ceļi daudzviet, kas pēc lietavām bieži, ar sajūtām ka braucam pa kartupeļu vagām.
 70. Limbaži - Ragana
 71. Limbaži-Ragana. Limbaži-Viļķene. Limbaži-Aloja. Asfalts nav labs.
 72. Limbaži - Valmiera , aptuveni 1/2 no ceļa dažādos posmos ir joprojām nebraucami- ceļa nomalēs asfalts ir viļņains un izdrupis, vēlams braukt pa vidusdaļu, ceļš šaurs, pārvietojas ļoti daudz kravas transp.līdzekļi, arī daudz lielgabarīta lauksaimniecības tehnika. Šovasar laboja 10-15km dažādās vietās. No Dauguļiem uz Valmieras pusi - ar uzbēršanu, ļoti agri noņēma ātruma zīmes, kad vēl akmentiņus meta gaisā. Posmā Limbaži-Umurga uzlēja jaunu asfaltu uz vecā. Jaunais uzlietais abās malās bija par 5cm šaurāks, redzēja veco asfaltu pat caur auto stiklu, varbūt pat vēl lielāki cm. Malai uzbēra akmentiņus. Pa šo starppilsētu ceļu pārvietojas ļoti daudz kravas auto, katrs 4. ir plats liels transports, ceļš diezgan līkumains, ar pakalniem- tādam ir jābūt platākam katrā pusē vismaz par 1m. Nav iespējams apdzīt lielos, lietus laikā nomalēs ir ūdens. Nesaprotu - kā var taupīt uz platumu laikā, kad transporta plūsma salīdzinot ar padomju laikiem ir augusi vairākas reizes! Ir 21.gs.! Vajadzētu attīstīt ceļu kvalitāti, nevis pasliktināt! Arī ceļu Limbaži- Tūja laboja “Limbažu ceļi”, ļoti šaurs ceļš. kur tie projektē un strādā tur viss ir šaurs, arī viņu veidotie apļi Limbažos un Valmierā. Gribētu satikt to projektētāju!
 73. Ainaži - Matīši, Limbaži -Aloja
 74. Autoceļš Ainaži - Matīši posmā no Urgas līdz Matīšiem.
 75. Urga-Vilzēni
 76. Pāšvladībai noteikti jau ir saraksts ar tiem ceļiem, atliek vien piešķirt līdzekļus.
 77. Korģene-Salacgrīva
 78. Salacgrīva -korģene
 79. Vecsalaca- Korģene.
 80. Zemes ceļi un vecie asfalti
 81. Tūjas
 82. Limbaži Cēsis
 83. Stūrīši-Liepupes vidusskola
 84. Lauku ceļi novadā.
 85. Umurga- Valmiera( lidz atjaunotajam posmam).
 86. Tallinas šoseja - Tūja
 87. Limbaži- Ragana, Tallinas šoseja- Tūja, tallinas šiseja- Liepupe. Daudzi zemes ceļi.
 88. Bocmaņa laukums,, tilta gājēju ielas.
 89. Grants ceļi. Liepupe - Stūrīši - Limbaži. Diendienā jādodas uz darbu, bet smagās mašīnas, traktori ir ceļu izbraukājuši. Ne ar riteni, ne ar kājām, ne ar mašīnu izbraucami.
 90. Korģene-Salacgrīva noteikti rekonstruējams, jo automašīnu jāremontē biežāk, kā spēju ar viņu braukt. Šo posmu izmantoju katru dienu vismaz 2x turp in atpakaļ, jo darbs ir Salacgrīvā un bērniem no skolas, mūzikas skolas arī jātiek mājās. Tas, ka dzīvojam laukos nenozīmē, ka bērniem jāliedz šāda veida izglītība.
 91. Salacgrīvas tilts!
 92. galvenie
 93. Uz korģeni
 94. Grūti pateikt, bet uz Limbažiem to posmu tagad atjauno, kur bija jūtams, ka nepieciešama ceļa seguma maiņa.
 95. pašvaldības ceļi
 96. Salacgrīva- pāle, nepieciešama pilnīga rekonstrukcija
 97. Korgene.Cela posma no Korgene lidz Salacgrivai.
 98. Apdzīvoto daudzstāvu ēku pagalmi.
 99. Korģene - Salacgrīva
 100. vairāki
 101. B
 102. Tūja- Limbaži
 103. Ceļš uz Veczemju klintīm.
 104. Cels uz Tūju, jo uzbertie akmentiņi un mazie darbi uz tā ceļa, tik mazliet uzlabojuši situāciju.
 105. Salacgrīva- Korģene. Zemes ceļa posms. Tas tiek uzturēts, grēderēts ,cik nu laika apstākļi ļauj un paldies par to. Bet no rudens līdz pavasarim tas tāpat ir diezgan graujošs auto ritošai daļai. Kāpēc šajā ne pārāk lielajā posmā no viena asfalta līdz otram joprojām ir zemes ceļš -droši vien atbildēt varēs tikai speciālisti. Bet iedzīvotāji, kas pa to braukā dien dienā noteikti priecātos, ja tas tiktu noasfaltētsun rekonstruēts. Arī mazie zemes ceļi, kas iet uz vairākām mājām un ir pašvaldības ziņā tiek grēderēti 2 vai 3 reizes gadā, bet prasās vairāk. Vairāk līdzināt bedres, zāģēt ceļmalas krūmus, lai ceļš pārredzemāks ( sevišķi uz līkumiem) un skolniekiem drošāka nokļūšana mājās.
 106. Vidzemes iela Salacgrīvā
 107. Salacgrīva. -Lauvas - Limbaži
 108. Salacgrīva - Korgene ir grants celš kurs vienmēr ir sliktā stāvoklī. Šo celu vajadzētu asfaltēt.
 109. Korģenes ceļi.
 110. Ceļš Limbaži - Salacgrīva gar Pāli, Korģeni, jo sevišķi posms Korģene - Salacgrīva.
 111. Ceļš Limbaži - Skulte
 112. Salacgrīva-Korģene
 113. Salacgrīva - Korģene, zemes ceļš ļoti sen jau gaida asfalta segumu
 114. Jūras iela
 115. Ceļš Lielurga -Oltūži
 116. Stūrīši - Liepupe
 117. Korģenes ceļš lidz Limbažu nov
 118. Mums viss labi
 119. Salacgrīva- Korģene
 120. Salacgrīva - vecsalaca
 121. Limbažu pilsētā-galvenais ceļš,
 122. Korģene-Salacgrīva
 123. Korģenes posms!!!
 124. Limbažu galvenā iela un posms pirma rimi un maximas
 125. Ausmas-Igate
 126. Grants seguma ceļš Limbaži- Salacgrīva posms no Korģenes līdz Salacgrīvai.
 127. Tilts pār Salacu Salacgrīvā
 128. Limbažos - Parka iela
 129. Ģildes iela no krustojuma ar Parka līdz krustojumam ar Jūras ielu. Lai gan satiksme tur nav intensīva, varētu arī atstāt, kā ir.
 130. Umurga - Valmiera
 131. Lauku teritorijas
 132. Salacgrīva-Korģene(sen bij laiks uzklāt asfaltu. Šim ceļa posmam vajadzēja jau būt gatavam 20 gadus atpakaļ)
 133. Zaļā iela un Tīruma iela-Salacgrīvā(ļoti intensīva satiksme ir tīruma iela. Zaļā iela top par privātmaju un mājražotāju ielu)
 134. Lielurga - Outūžu
 135. Grants ceļus vajag greidēt profesionāli,nevis šļūkāt ar lāpstu.Varbūt grāvju sistēmu atjaunot,lai ir notece?
 136. Korģene-Salacgrīva, Limbaži-Bīriņi (patreiz nelielu posmu labo), Umurga-Cēsis.
 137. P12 ar grants segumu (apm. 10km) Korģene - Salacgrīva
 138. Ceļā no tūjas lidz tūjas pagriezienam netika izromentēts ceļa posms ar lielām,dziļām bedrēm?!
 139. Pašā Aloja ielas sakartot.
 140. Ceļi apmierinoša stavokli.
 141. Limbazi-Ragana, Limbazi-Stalbe, Limbazi-Valmiera
 142. Staicele-Vīķi
 143. nav atbildes
 144. Salacgrīva-Korģene ir posmi neizbraucami

7. Vai varat nosaukt piemērus ļoti labam ceļam mūspusē?

 1. Aloja-Ainaži
 2. Rīgas, Jaunā iela-Limbažos.
 3. Cerams pēc remonta - ceļa posms - Tūja Limbaži, virzienā uz Valmieru, Aloju utml..
 4. Viens ceļa posms uz Valmieru
 5. Limbažos - Apvedceļš, Rīgas iela
 6. Atjaunotais posms ceļā Rīga - Baltezers - Igaunijas robeža.
 7. Limbaži-Valmiera atjaunotais posms
 8. Mandegas - Lejasozoli.
 9. Tāda, kur nebūtu kur piesieties, nav.
 10. VIA Baltika
 11. Dzelzceļa iela Limbažos
 12. rekonstruētais ceļa posms uz Valmieru (ne šogad pie Umurgas)
 13. Visi nesen labotie
 14. Nevaru nosaukt.
 15. Katrs ceļš vai posms, kas nesen renovēts. Tīrā bauda pa tādiem braukt. Īpaši, ja salīdzina, cik briesmīgā stāvoklī tie nesen bijuši.
 16. Tallinas šoseja
 17. Tallinas šoseja A1
 18. Tallinas šoseja
 19. Kāds gabals Limbaži-Valmiera
 20. VIA Baltica, jau rekonstruētie Limbaži- Dūči posmi.
 21. Tikai daži ceļa posmi.
 22. Limbaži- Valmiera atjaunotais posms
 23. Limbsži Tūja
 24. tādu nav
 25. Augstrozes posms (Iesalkāja~ Limbažu novada robeža)
 26. P11 ceļš posmā no Augstrozes līdz Iesalkājai
 27. Limbaži- Tūja
 28. Limbaži- Umurga
 29. Limbaži- maiznīca"Lielezers"
 30. mehanizācijas ceļš ļoti labs
 31. Tallinas šoseja
 32. Limbaži-Valmiera
 33. Ir kādi labi posmi.
 34. Staicele
 35. P9 Rīgas ielas pieslēgums Limbažiem
 36. Nē.
 37. Tallinas šoseja
 38. Limbaži - Valmiera jaunais posms pie Augstrozes
 39. Limbaži-Ragana, būs labs Limbaži- Tūjas krusts,
 40. Pēc seguma: Tallinas šoseja
 41. Nevaru
 42. Limbaži -Valmiera
 43. Limbaži- Aloja. Vienmēr laicīgi veic ceļa remontu, sūdzēties nevar
 44. Mandegas- Lejasozoli
 45. No Limbažu ģimnāzijas līdz Limbažu Lielezera maiznīcai.
 46. Tūja-Limbaži
 47. Nevaru.
 48. Autoceļa P11 posms no 28 km virzienā uz Valmieru
 49. VIA Baltika
 50. Limbaži-Tūja,
 51. Manuprāt par labu varētu saukt Tallinas šoseju
 52. No Limbažiem līdz Lielezera maiznīcai.
 53. Nee
 54. 100% nu nevar nosaukt nevienu celu,ja nu vienīgi Tallina-Rīga.
 55. Nevaru.
 56. A1 visā garumā no robežas līdz Baktezeram
 57. A1Tallinas šoseja
 58. Tikko atjaunotais posms Pāle-Korģene
 59. Svētciems Minhauzena muiža
 60. Limbaži - Valmiera sākot no 12km
 61. Manuprāt, ļoti labs rekonstruēts valsts auto ceļa piemērs ir minams valsts reģionālā autoceļa P11 posms Augstrozes apkaimē. Limbažu novada pašvaldība rekonstruējusi Jumpravmuižas ceļa posmu Limbažu pagastā ar atjaunoto tiltu gar dzirnavām.
 62. Limbazi Tuja ir laba un limbazi Valmiera posms lidz Dauguliem. Uzmanibu prasa Limbazi Cesis bet Cesu rajona
 63. Limbaži-Valmiera
 64. Uz Valmieru
 65. Limbaži - Valmiera
 66. Limbaži - Tūja
 67. Pāle - Korğene
 68. Tallinas šoseja
 69. Tūjas šoseja
 70. Tallinas šoseja. Tā tiek atjaunota pat bez īpašas vajadzības. Bet droši vien parādās plaisas un lai neveidotos bedres, tas jādara. Traucē tikai ātruma ierobežojumi. Uz lielākajām šosejām nevadzētu būt zem 90km/h. Traucē ātrums apdzīvotās vietās, bez iemesla , piem.Ādažu posms, un pie Skultes- Zvejniekciema. Kravas transports neievēro ierobežojumus un dzen citus uz priekšu.
 71. Ainaži - Staicele
 72. Ceļa Aloja - Ainaži posms pirms Staiceles un tranzītiela Staicelē.
 73. Staicele
 74. A1
 75. A1
 76. svētciems-Tūjas krusts
 77. Par nožēlu,tādu nav.
 78. VIA Baltica
 79. Tūjas krusts kas aiziet līdz Mežmaļiem
 80. Tallinas šoseja - A1
 81. Šobrīd daži posmi Ainaži - Valmierā.
 82. Salacgriva- Rīga.
 83. Tallinas šoseja
 84. Nē, tikai ārpus rajona!
 85. Ceļš gar skolu, pirmsskolu, Smilšu iela, Jūras iela, Sila iela.
 86. Tallinas šoseja.
 87. Patreiz rekonstruētais ceļa posms Tallinas virzienā. No Primma ezera līdz Pālei. Ainaži - Rozēni
 88. ainaži - Salacgrīva - Dunte
 89. Uz Salacgrivas vidusskolu
 90. Limbažu pusē ir salīdzinoši normāli ceļi, ja salīdzina vienu Ogres ceļu uz Suntažu pusi, kur liekas, ka ceļš no ielāpiem sastāv un kāds ceļa posms ir arī zemes ceļš, kur trepe ir nenormāla, tad Tallinas šoseja ir laba, pagriezienā uz Tūju ar jauki no asfaltēts, no Ainažiem ceļš uz Staiceli ir arī normāls. Par zemes ceļiem nezinu, bet domāju ka jā rodas trepe, ceru ka greiders pāriet, bet būtu jauki, ja tos ceļus ar no asfaltētu.
 91. Tallinas šoseja
 92. Svētciems - salacgrīva, Via baltica posms
 93. Nezinu tadu..
 94. Limbaži-Tūja, Tallinad šoseja
 95. A-1
 96. visa ceļa garumā nē
 97. B
 98. Limbaži- Valmiera jaunais segums ir izcils ceļš. Man kā autovadītājam tiešām bauda braukt
 99. Saulkrasti - tūjas pagrieziens.
 100. Tagad šogad atjaunotais- gan uz Jaunupes pusi, gan no Lauvu ceļa līdz Salacgrīvai ( Valmieras ielas turpinājums līdz Jaunupes tiltam)
 101. Tallinas šoseja
 102. Valmieras iela
 103. Baznīcas iela
 104. Salacrīva - Rīga
 105. Ceļš uz Salacgrīvas bērnu dārzu
 106. Via Baltika
 107. Nevaru
 108. Pāle- Korģene, skaisti atjaunots braucamais posms, malači
 109. Apvedceļš
 110. no Liepupes līdz Salcgrivai
 111. Dūči -Lāde
 112. Ne
 113. Lielezera maiznīca-Limbaži
 114. Pāle-Korģene
 115. Liepupe-Ainaži
 116. pilnībà loti labs ,uz doto brīdi nau nosaucams.
 117. Tallinas šosejas ceļa virsma (bet ne joslu iedalījums).
 118. Liepupes centrs
 119. Atjaunotais posms uz Valmieru
 120. Limbaži- pagr. Uz Kaijciemu
 121. Ainaži- Aloja
 122. Tallinas šoseja
 123. Ceļš Limbaži - Aloja
 124. Viļķenes ceļš no Limbažiem līdz Pālei.
 125. Talinas soseja
 126. Salacgrīva- Valmieras iela
 127. Tallinas šoseja
 128. Ļoti labs nav ir labi.Katrā ziņā mēs neesam tie sliktākie.
 129. A1-manuprāt, labs ceļš, bet posmā no Tūjas pagrieziena uz Ainažiem nav papildus pusjosla, kas atvieglo braukšanu, kad uz ceļa ir smagais transports, kam atļautais braukšanas ātrums irmazāks par atļauto ātrumu vieglajiem transportlīdzekļiem.
 130. Nevaru
 131. Aloja-limbaži brižiem ir labi posmi
 132. Nē, nevaram.
 133. Atjaunotais cela posms Limbazi -Valmiera
 134. Aloja-Staicele
 135. nav atbildes
 136. Grūti pateikt...
Esi moderns!

Aptauja

Vai vajadzētu šogad rīkot Skolēnu dziesmu un deju svētkus?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Karikatūra 1
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu karikatūra 3
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu karikatūra 1

Ieraudzīju – nobildēju