Armanda, Armands
2021. gada 22.aprīlis

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

Valsts simtgadi gaidot

13.VI

Valsts simtgadē biedrība «Kamolītis» gatavo dāvanu savai mīļajai Lēdurgai

Lēdurgā pensionāru, politiski represēto un invalīdu biedrība Kamolītis īsteno projektu Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas simtgadei. Patiesībā tas ir turpinājums reiz jau paveiktajiem projektiem, kuros biedrība Lēdurgā izveidojusi un labiekārto savu parku. Pagastā to mīļi dēvē par Kamolīša parciņu

Kamolīša parks atrodas ciemata centrā starp Aģes upīti un Lēdurgas evaņģēliski luterisko baznīcu. – Tā ir vieta, kur ciema ļaudis var atpūsties ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Šo īpašo auru parkam piešķir dievnama tuvums, upes rāmais tecējums, staltās baltegles un klusums, kas valda dabā. Tā ir harmoniska vide, kas aizvien rosina domāt, ko vēl varētu labu paveikt Lēdurgā, – pašveidoto parku raksturo biedrības aktīvisti. Parka kopējā teritorija ir 2,2 ha, ko Kamolītis nomā ar īpašnieku – Krimuldas novada domes, Lēdurgas evaņģēliski luteriskās draudzes un Agneses Rehtšprehe­res – atsaucību un atbalstu.

Patlaban no parka platības izkopta tikai daļa, kas kopējā ainavā iekļaujas kā skaista saliņa dendroloģisko stādījumu, pļavu un palieņu malā. Kamolīša valdes priekšsēdētāja Olga Juhneviča, runājot par dāvanu Lēdurgai valsts simtgadē, stāsta, ka pa pārējo nomāto platību, kas ir nesakopta, grūti pārvietoties pat gados jaunajiem, kur nu vēl vecāka gadagājuma ļaudīm (kā vairumam biedrībā). Turklāt parka apkārtne neizskatās pievilcīga. Tā biedrībā nolemts ķerties pie jauna projekta un lūgt Ingu Ķerzumu uzņemties tā vadību.

Projekts paredz vispirms sagatavot tehnisko dokumentāciju un saņemt Krimuldas novada domes būvvaldes akceptu iecerei. I. Ķerzuma skaidro, ka turpinot parka labiekārtošanu, veicams apjomīgs darbs. Sadarbībā ar Lēdurgas dendroparku jāizkopj dendroloģiskie stādījumi, kas atrodas Kamolīša parka teritorijā, jāizvāc bojātie koki un jāizveido meža taka. Mulčētā taka, ņemot vērā vietvārda Lēdurga lībisko izcelsmi (urga – upe), projektā nosaukta par Veselības upi. Tā vīsies cauri dendroloģiskajiem stādījumiem un pastaigā dos iespēju izbaudīt skujkoku dziedniecisko aromātu. Pa taku varēs arī pārvietoties invalīdu ratiņos.

Dendroloģiskie stādījumi Aģes upītes pusē ir palieņu zemē, kas ir aizaugusi, ciņaina un grūti izpļaujama. Zemākajā, slīkšņainākajā daļā, kas nav izmantojama kā pastaigu vieta, paredzēts izrakt dīķi, kas savāktu lieko ūdeni. Zeme ap dīķi jāizlīdzina. Arī tur paredzēts zālājs un grantēti celiņi. Tā šī vieta kļūtu sakopta un pieejama, izceltos upes gleznainie krasti, atklātos skats uz baznīckalniņu un vēsturisko doktorāta ēku. Īpaši labi ainava izskatītos saulrieta stundās. Pie pastaigu takām labiekārtotajā teritorijā būs arī soliņi, kur atpūsties.

Saskaņā ar Kamolīša parka labiekārtošanas plānu un ainavu arhitekta ieteikumiem teritoriju plānots papildināt ar jauniem koku un košumkrūmu stādījumiem. Biedrības Kamolītis ļaudis, sagaidot valsts simtgadi, iecerējuši jau šoruden rīkot labdarības akciju, kas notiks talkas veidā. Tajā viņi aicinās ikvienu lēdurdzieti iestādīt savu koku vai krūmu kā veltījumu Lēdurgai un Latvijai.

Stāstot par projektu, I. Ķerzuma piebilda, ka cer uz iedzīvotāju sapratni, ja parka labiekārtošana viņiem sagādās kādas neērtības, jo darbi notiks Lēdurgas ciemata centrā. Tāpat pa reizei Kamolīša ļaudīm būs vajadzīgas izpalīdzīgas rokas, jo ne visi darbi aktīvajiem senioriem ir par spēkam. Jau rakstījām, ka maija nogalē izkopt brikšņus viņiem talkā nāca Nacionālo bruņoto spēku karavīri.

Projektu biedrība Kamolītis īsteno ar Lauku atbalsta dienesta un vietējās rīcības grupas Brasla attbalstu. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 19 708,51 eiro. No tām 90% jeb 17 737,66 eiro finansē Eiropas Savienības fondi. Pārējos 10% jeb 1970,85 eiro līdzfinansē Krimuldas novada pašvaldība. Kamolīša parka labiekārtošanas projekta īstenošana sākās jau pērn novembrī. Projektā paredzētos darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada 30. augustam.

Aija SEDLIŅA

Esi moderns!

Aptauja

Vai gatavojaties dārzu sezonai?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu karikatūra 1
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu karikatūra 3
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Karikatūra 2

Ieraudzīju – nobildēju