Margarita, Margrieta
2020. gada 13.jūlijs

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

27.X
Meklējot savus labos darbus Latvijai

Meklējot savus labos darbus Latvijai

Septembrī, kad izsludinājām skolēnu eseju konkursu Mans labais darbs Latvijai, ko Auseklis rīkoja Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā Ar saknēm Latvijā, īsti nenojautām, kāda būs atsaucība. Bažījāmies, vai skolas atsauksies aicinājumam, jo konkursu valstī notiek tik daudz, bet mēs kaut ko tādu organizējām pirmoreiz. Ritēja nedēļas, bet sūtījumu nebija. Jau tuvojās darbu iesūtīšanas noslēdzošais termiņš, un tikai tad e-pastā un arī avīzes mājaslapā pienāca viena, otra, trešā... vēstule. Spējām tikai priecīgi skaitīt. Saņēmām 62 esejas no visu četru novadu 14 izglītības iestādēm: Limbažu novada ģimnāzijas, Salacgrīvas, Staiceles, Alojas Ausekļa, Krimuldas un Limbažu 3. vidusskolas, Ozolmuižas, Garlība Merķeļa Lēdurgas, Pāles, Lādezera, Umurgas, Vidrižu, Baumaņu Kārļa Viļķenes un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas. Liels, liels paldies visām skolām par atsaucību, skolēniem – par patiesi jaukajiem, atklātajiem stāstiem un pedagogiem – par savu audzēkņu iedvesmošanu un pamudinā­šanu. 

Lasot esejas, brīžam gribējās pasmaidīt par sirsnīgo bērnišķību, bet reizumis nācās notraukt aizkustinājuma asaru, cik saviļņojoši jaunieši pratuši atzīties mīlestībā mūsu Latvijai. Prieks, ka ne viens vien skolēns atzinies – tieši konkursa darbs viņam licis padomāt par savu devumu Latvijai. Iepriekš tas nav nācis prātā. Patīkami pārsteidza tas, ka Ausekļa konkursā piedalījās tik daudz zēnu – 26 darbus iesūtījuši puiši. Kā jau vīrieši viņi labos darbus vairāk uztvēruši konkrēti un lietišķi – stāsta par piedalīšanos talkās, sportošanu, jūtot lepnumu, ka sacensībās var pārstāvēt dzimto vietu, lepojas ar iesaistīšanos Jaunsardzē un atklāj arī savus nākotnes sapņus – kāds cer kļūt par ārstu, cits studēt Aizsardzības akadēmijā, vēl kāds būs ugunsdzēsējs un glābs dzīvības... Daudzās esejās skolēni uzsvēruši, ka viņu devums Latvijai ir tradīciju saglabāšana, dejojot tautas dejas, dziedot, piedaloties Dziesmu un deju svētkos. Šo uzskaitījumu varētu turpināt, jo katrā no radošajiem darbiem ir kāda iedvesmojoša doma, kāds aizkustinošs teikums... 

Reizumis mums šķiet, ka tēvzemes labā jāveic teju varoņdarbi un tikai tad drīkst palepoties. Bet varbūt vienlīdz svarīgi ir ikdienas darbiņi? Ainažu septītklasniece Liāna Arta Persidska raksta – ja pats nemēslo un pacel citu nomesto papīriņu, jau esi izdarījis kaut ko labu, lai būtu sakopta vide. – Mans labais darbs slēpjas mazumiņā. Ar to varbūt nav ko lepoties pasaules priekšā, bet es tā dzīvoju ikdienā. Savukārt Limbažu 3. vidusskolas astotklasniece Alise Ziemele uzsver, ka šobrīd viņas labais darbs ir būt labai meitai, labai māsai un labai skolniecei. Un tas nebūt nav tik viegli! Ļoti precīzi pateikusi Limbažu novada ģimnāzijas 10. klases skolniece Kristiāna Legzdiņa: – Galvenais ir sākt ar sevi! Latvija nav tikai daba, likumi vai teritorija. Valsts neatņemama sastāvdaļa esam ikkatrs no mums, tāpēc katrs labais darbs, ko veicam sevis attīstībai, var tikt uzskatīts par labu darbu savai valstij. Tā kā mēs katru dienu augam un attīstāmies, katru dienu mēs veicam labu darbu. Man ir tikai 16 gadi, es nevaru būt valsts prezidente vai veselības ministre un mainīt citu pieļautās kļūdas, bet es varu mainīt sevi, izglītoties, būt pozitīva, palīdzēt citiem. Tie ir mani labie un lielie darbi Latvijai. Piekritīsiet, jauniešu teiktais raisa pārdomas. Šeit citēju tikai dažus, bet nākampiektdien Ausekļa lasītāji kopā ar avīzi saņems tematisku pielikumu, kurā būs publicēta daļa no skolēnu darbiem vai to fragmenti. Varēsiet lasīt un domāt! Šo pielikumu saņems arī visas skolas, kuru audzēkņi piedalījās konkursā.

Taču kā jau konkursā mums nācās esejas arī vērtēt. Talkā aicinājām Limbažu sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Vitu Brakšu un Bērnu un jauniešu centra direktori Ilzi Žūriņu-Davidčuku. Izraudzīties tos, kuriem piešķirt godalgas un balvas, nudien bija ļoti grūti. V. Brakša sacīja, ka visus darbus izlasījusi vairākkārt. Aizkustinājusi sirsnība, iepriecinājuši daudzu vecāko klašu skolēnu jau ļoti meistarīgie sacerējumi. Savukārt I. Žūriņa-Davidčuka atzina, ka, lasot esejas, tiešām guvusi pozitīvas emocijas. – Var teikt, ka man patika visas. Pamatskolas klašu skolēni rakstījuši konkrētāk, bet vidusskolēni tematu uztvēruši jau dziļāk un plašāk. Ja Latvijā aug šādi jaunieši, tad ar mums nekas slikts nevar notikt. 

Ja vien varētu, mēs balvas piešķirtu visiem, tomēr šoreiz izvēlējāmies 22 savdabīgāko, emocionālāko, arī konkrētāko darbu autorus. Pirmo triju vietu ieguvējus apbalvosim īpašā pasākumā Limbažos, Teātra mājā 4. novembrī, savukārt skolēniem, kuriem piešķirta atzinība, balvas nogādāsim skolā. 

Laila PAEGLE

7.—9. klašu grupa
1. vieta

 • Nils Kalvis Lavrenovs (Limbažu 3. vidusskolas 8. klase)
 • Laura Nazarova (Ozolmuižas pamatskolas 9. klase);

2. vieta

 • Linda Hirte (Lādezera pamatskolas 7. klase)
 • Laura Zaķe (Pāles pamatskolas 9. klase)

3. vieta

 • Kristiāns Kārkliņš (Alojas Ausekļa vidusskolas 9. klase)

Atzinība

 • Katrīna Šņore (Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 7. klase)
 • Meldra Zālamane (Staiceles vidusskolas 7. klase)
 • Arvis Puriņš (Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klase)
 • Reinis Stumps (Ozolmuižas pamatskolas 9. klase)
 • Artūrs Magone (Lādezera pamatskolas 8. klase)
 • Uldis Puriņš (Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 8. klase)

10.—12. klašu grupa
1. vieta

 • Arta Bārda (Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klase)
 • Nils Gusts Šulcs (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)

2. vieta

 • Paula Marta Kalniņa (Limbažu novada ģimnāzijas 11. klase)
 • Emīlija Paula Krogzeme (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)

3. vieta

 • Krista Muciņa (Salacgrīvas vidusskolas 11. klase)

Atzinība

 • Kristīne Kalnmača (Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klase)
 • Nora Kiverjaka (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)
 • Ritvars Zālītis (Limbažu 3. vidusskolas 12. klase)
 • Matīss Andžs (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)
 • Signe Ķezbere (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)
 • Viktoriya Zaretskaya (Limbažu novada ģimnāzijas 10. klase)

 

Eseju konkursa «Mans labais darbs Latvijai»
NOLIKUMS

Konkursa mērķis
Rosināt skolēnus domāt par valstisko pašapziņu, latvisko kultūrtelpu un personisko devumu savai zemei. Veicināt piederības sajūtu Latvijai tagad un nākotnē, attīstīt jaunrades prasmes.

Konkursa uzdevums
Izveidot eseju par tēmu «Mans labais darbs Latvijai» par savu devumu Latvijai tagad un nākotnē.

Konkursa rīkotāji
SIA «Izdevniecība Auseklis» Valsts Kultūrkapitāla fondu atbalstītā projektā «Ar saknēm Latvijā».

Konkursa dalībnieki
Eseju konkursā var piedalīties Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada vispārizglītojošo skolu skolēni no 7. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Katrs dalībnieks var iesniegt vienu eseju.

Konkursa balvu fonds
Labāko darbu autoriem naudas un veicināšanas balvas – dāvanu kartes grāmatnīcā «Zvaigzne ABC». Kopējais balvu fonds – 500 EUR. 
3. novembrī tiks izdots laikraksta «Auseklis» tematisks pielikums «Mans labais darbs Latvijai», kurā publicēs labākos darbus vai to fragmentus, autoru fotogrāfijas un īsas intervijas. Šo pielikumu saņems tās izglītības iestādes, kuru audzēkņi piedalījušies konkursā.

Darba noformējums
Eseja jāiesniedz datorrakstā latviešu valodā. Titullapā jānorāda esejas nosaukums, autora vārds un uzvārds, adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese, mācību iestāde un klase.
Šrifts - Arial, burtu lielums – 12, viena rindstarpa. Apjoms – nepārsniedzot 1 lpp. A4 formātā.

Darbu iesniegšana
Darbi iesniedzami elektroniski laikraksta «Auseklis» mājaslapā www.auseklis.lv sadaļā Konkursi/eseju konkurss «Mans labais darbs Latvijai» vai uz e-pastu laila@auseklis.lv no 15. septembra līdz 15. oktobrim (ieskaitot).

Darbu vērtēšanas komisija
Laikraksta «Auseklis» žurnāliste Laila Paegle un divi neatkarīgi eksperti.

Darbu vērtēšanas kritēriji
Tiks vērtēta esejas atbilstība tematam un izvirzītajām prasībām, radošums un domu oriģinalitāte, kā arī valodas stils. 

Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana
Esejas tiks vērtētas divās vecuma grupās:

 • 1. grupa – 7.—9. klase;
 • 2. grupa – 10.—12. klase.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 25. oktobrī mājaslapaswww.auseklis.lvsadaļā Konkursi/eseju konkurss «Mans labais darbs Latvijai» un 27. oktobrī laikrakstā «Auseklis».
Labāko darbu autori pa pastu uz norādīto adresi saņems ielūgums uz 4. novembra svētku pasākumu «Ar saknēm Latvijā» Limbažos,Teātra mājā balvu saņemšanai. 

Papildu informācija par konkursu
Iesūtot savu eseju konkursam, autori konkursa organizētājiem bez atlīdzības nodod tiesības izmantot un publicēt viņu darbus.
Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti, atsaucoties uz autoru.
Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu laila@auseklis.lv vai zvanot Lailai Paeglei pa tālr. 29109421.

Aptauja

Vai jums garšo saldējums?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Karikatūra 1
 • Jāņu karikatūra 3
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu karikatūra 1
 • Filmēt aizliegts!
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu tautasdziesmas 3

Ieraudzīju – nobildēju