Leonīda, Leonīds
2020. gada 20.oktobris

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

12.V 0 komentāri

Limbažu novadā vasaras mēnešos plāno strādāt visi bērnudārzi

Limbažu novada domes deputāti maijā pārskatīs februārī pieņemto lēmumu, kā vasaras mēnešos strādās pirmsskolas izglītības iestādes. Līdzīgi kā iepriekšējos gados bija paredzēts, ka katra iestāde vienu mēnesi vasarā būs slēgta, lai visi pedagogi un tehniskie darbinieki varētu doties atvaļinājumā. Par abiem pārējiem mēnešiem bija plānots, ka dārziņos un skolās, kur ir pirmsskolēni, strādās tikai apvienotās grupas. Parasti vasarās audzēkņu skaits bijis krietni mazāks, jo arī vecākiem ir atvaļinājums un viņi pavada laiku kopā ar saviem bērniem. – Mūsu saplānotais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras darba plāns pēc ārkārtas situ­ācijas izsludināšanas 12. martā sabruka kā kāršu namiņš, tāpēc tagad nepieciešamas izmaiņas, – atzina Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale. Šobrīd tiek spriests, ka visas iestādes strādās visus vasaras mēnešus un neviena nebūs slēgta. Protams, grupu skaits būs mazāks.

Kā zināms, pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī skolās klātienes mācības tika pārtrauktas, taču bērnudārzi darbu turpināja, tajos tika izveidotas dežūrgrupas. Pamatojoties uz valdības noteikumiem par ārkārtas situāciju un valstī izstrādātajām vadlīnijām izglītības procesa nodrošināšanai, vecāki tika informēti, ka uz šīm grupiņām bērnus ved tikai tad, ja nav citu iespēju viņus pieskatīt, piemēram, ja vecāki strādā tirdzniecībā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, policijā, medicīnā vai citās nozarēs, kas nav dīkstāvē. Tāpat ģimenēm bija jāiesniedz apliecinājums, ka bērns ir vesels, viņi nav bijuši ārzemēs un nav kontaktējušies ar Covid-19 slimniekiem. Dežūrgrupas tika izveidotas visos piecos novada bērnudārzos (Limbažu Buratīno, Kāpēcītī un Spārītē, Ozolainē un Skultes Aģupītē), arī tajās pamatskolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (Lādezerā, Viļķenē, Pālē, Vidrižos un Umurgā, kam grupas ir arī Pociemā). Tiesa, bērnu skaits, kas apmeklēja dežūrgrupas, bija neliels, bet četrās iestādēs pirmajās nedēļās pat nebija neviena mazuļa. Taču skolotāji bija darbā un gatavi mazos uzņemt. – Pakāpeniski audzēkņu skaits, kas apmeklē dārziņu, arvien pieaug. Limbažos visos trijos bērnudārzos tagad ir pa divām dežūrgrupām. Vienojāmies ar vadītājiem, ka tiklīdz ir vairāk nekā desmit bērnu, veidojam otru grupiņu, lai kopā būtu mazāk cilvēku, – skaidroja S. Upmale. Tāpat ir vienošanās, ka vecāki atvasīti atved līdz bērnudārza durvīm un tur viņu sagaida kāds no darbiniekiem. Tāda kārtība iedibināta, domājot par drošību, lai iespējami samazinātu savstarpējos kontaktus. 

Pirmajā mēnesī pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas lielākā daļa bērnudārzu pedagogu, viņu palīgu un tehnisko darbinieku turpināja strādāt. Tie, kuri nestrādāja dežūrgrupās, veica dažādus citus darbus, gatavoja metodiskos materiālus, uzdevumus, ko sūtīt gan piecgadniekiem un sešgadniekiem, kas mācījās mājās, gan jaunāka vecuma bērniem. – Kopš aprīļa vidus pedagogi, arī darbinieki sāk izmantot atvaļinājumus. Tā norunājām ar bērnudārzu vadītājiem un skolu direktoriem, apzinoties, ka vajadzēs nodrošināt pakalpojumu vasarā, – sacīja S. Upmale. Jāprecizē, ka visiem pedagogiem apmaksātais atvaļinājums ir 48 darba dienas. Ierasts, ka tas parasti arī pirmsskolas pedagogiem ir vasaras mēnešos. Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja gan skaidro, ka nav neviena normatīvā dokumenta, kas noteiktu, ka atvaļinājums pirmsskolas pedagogiem pienākas tieši vasarā. Tas ir vien vēsturiski izveidojies paradums. Tiesa, piecgadīgo un sešgadīgo grupu skolotājiem darbs tiešām vairāk saistās ar mācību gada dalījumu skolās, bet pārējiem šādas saistības nav – mazo prasmes un iemaņas tiek attīstītas nepārtraukti. Vien ierasts, ka visi atpūtu vairāk plāno siltajā laikā, arī audzēkņu vecāki vasarās vairāk iet atvaļinājumā, tāpēc tam pielāgojas arī bērnudārzi. Taču šogad būs citādāk. Sākoties ārkārtas situ­ācijai, bija iestādes, kuru darbinieki tieši tad devās atvaļinājumā, citi strādāja no mājām, daļai sākās dīkstāve. Bet vasaras mēnešos daudzi varētu pamazām atgriezties ierastajā darba ritmā un atsāks bērnus vest uz dārziņu. – Acīmredzot daļa pirmsskolas skolotāju un darbinieku atvaļinājumu ņems dalītu, vienojoties par vēlmi kādu laiku atpūsties vasarā, taču vienlaikus nodrošinot bērnudārzu darbu, – sacīja S. Upmale. Darba likums paredz, ka, vienojoties ar darba devēju, atvaļinājumu var izmantot visu pilnā apjomā vai dalītu un vienoties par laiku, kad tas tiek izmantots. Turklāt darba devējam ir tiesības nepalaist darbinieku atvaļinājumā viņa izvēlētajā laikā, ja nepieciešams, lai tiek veikti tiešie darba pienākumi. 

Ceturtdien valdība nolēma, ka ārkārtas situācija valstī tiek pagarināta vēl līdz 9. jūnijam. Tātad darbs pirmsskolā joprojām turpināsies dežūrgrupās atbilstoši valdības noteikumiem un vadlīnijām. Valdības lēmumā par drošības prasību atvieglojumiem pēc 12. maija teikts, ka darbu varēs atsākt arī piecgadīgo un sešgadīgo grupas. S. Upmale precizēja, ka Limbažu novadā šīs grupas tomēr turpinās mācīties attālināti.  Vēl vakar pašvaldībā nolemts, ka ģimenēm, kas ved mazos uz dežūrgrupām, vairs netiek prasīts apliecinājums.  Tomēr, ja bērns uz dežūrgrupu tiek atvests pēc ilgāka pārtraukuma, nepieciešama ārsta izziņa, ka viņš ir vesels.

x   x   x

Savukārt Alojas novadā šajā ārkārtas situācijā strādā pirmsskolas dežūrgrupas Alojas bērnudārzā Auseklītis un Staiceles pamatskolā. Gatava uzņemt audzēkņus ir arī Auseklīša Vilzēnu filiāle, taču šobrīd tur bērnu nav. Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale pastāstīja, ka pašvaldībā jau martā tika pieņemts lēmums, kā pirmsskolas grupas strādās vasaras mēnešos. Līdzīgi kā iepriekšējos gados bija paredzēts, ka novadā arī vasarā uz maiņām vismaz viena pirmsskolas izglītības iestāde strādās, lai šis pakalpojums būtu pieejams. – Tagad acīmredzot šo lēmumu nāksies pārskatīt, taču vispirms ar iestāžu vadītājiem apzināsim situāciju, kāds ir vecāku pieprasījums. Varbūt viņi atsāk darbu un tieši vasarā bērnu vajadzēs pieskatīt. Tāpat ar vadītājiem vienosimies, vai vasarā ir vērts atsākt piecgadnieku un sešgadnieku nodarbības, – sacīja I. Kapmale.

Salacgrīvas novadā par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras mēnešos vēl nav lemts. – Vispirms gaidām precīzu oficiālo skaidrojumu par piecgadīgo un sešgadīgo grupu darbu, – sacīja novada domes izglītības speciāliste Antra Paegle. Parasti vasarās bez pārtraukuma ir strādājis Salacgrīvas bērnudārzs Vilnītis, vien ar mazāku grupu skaitu, savukārt Liepupē un Ainažos pirmsskolas grupas vienu mēnesi bijušas slēgtas. Pašlaik visas iestādes strādā un dežūrgrupas ir pieejamas.

Laila PAEGLE

Komentāri

0

Komentēt

Aptauja

Vai lietojat sejas aizsargmaskas vietās, kur tās noteiktas kā obligātas?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu karikatūra 3
 • Filmēt aizliegts!
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu tautasdziesmas 2

Ieraudzīju – nobildēju