Leonīda, Leonīds
2020. gada 20.oktobris

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts

13.V 0 komentāri

Devītklasniekiem eksāmeni atcelti, bet 12. klašu skolēniem tie notiks

Jau otro mēnesi skolās mācības notiek attālināti. Un visu šo laiku gan 9. un 12. klašu skolēniem un viņu vecākiem, gan pedagogiem bija satraucoša neziņa, kā šajā ārkārtas situācijā notiks valsts pārbaudes darbi. Vai eksāmeni vispār būs? Ja būs, tad kā tos skolās varēs sarīkot, ievērojot visus drošības noteikumus un nepieciešamo distancēšanos?

30. aprīlī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbiem un beidzot ir zināma skaidrība. Devītklasniekiem eksāmeni tiek atcelti, pietiks ar gada vērtējumu. Izglītības un zinātnes ministrija ierosinājumu atcelt 9. klases eksāmenus izteica pēc konsultācijām ar Veselības ministriju, uzklausot arī ekspertu un sabiedrības viedokli. Turklāt arī vairākumā Eiropas Savienības (ES) valstu pieņemts līdzīgs lēmums. Tātad 9. klašu skolēniem tāpat kā visiem pārējiem (izņemot 12. klases) mācības beigsies 29. maijā, bet oficiālais mācību gada noslēgums pamatskolu beidzējiem būs 12. jūnijs. 

Zināms pārbaudījumu grafiks

Savukārt mūsu divpadsmitklasniekiem – līdzīgi kā lielākajā daļā ES valstu – eksāmeni tomēr būs jākārto un tie klātienē notiks no 2. jūnija līdz 3. jūlijam. Būs trīs obligātie centralizētie eksāmeni. Paziņoti arī to norises datumi: vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā); latviešu valodā 9. jūnijā; matemātikā 12. jūnijā. Šie abi eksāmeni ir rakstiski. Ceturtais – izvēles – eksāmens nebūs obligāts. Taču ir noteikti datumi, kad notiks centralizētie eksāmeni skolēna izvēlētajā priekšmetā: Latvijas un pasaules vēsturē – 15. jūnijā; ķīmijā – 17. jūnijā; bioloģijā – 19. jūnijā; fizikā – 26. jūnijā. Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā, kuros nenotiek centralizētie eksāmeni, pārbaudījumi plānoti šādos datumos: ģeogrāfijā 29. jūnijā un ekonomikā 1. jūlijā. Abi šie pārbaudījumi notiks rakstiski. Savukārt informātikā rakstu daļa būs 6. jūlijā, bet praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. līdz 30. jūlijam. Sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu izsniegs no 24. jūlija. Divpadsmitklasniekiem šis dīvainais mācību gads oficiāli noslēgsies 7. jūlijā. 

7. maijā, kad valdība nolēma ārkārtas situāciju vēl pagarināt līdz 9. jūnijam, vienlaikus tika lemts par vairākiem ierobežojumu atvieglojumiem, kas stājās spēkā vakar. Viens no tiem ir – atļautas klātienes konsultācijas skolās, gatavojoties valsts pārbaudījumiem. Tiesa, ievērojot noteiktos drošības pasākumus. Tāpat kā tas paredzēts eksāmenos, skolēniem būs jāievēro divu metru distance un, iespējams, jālieto sejas maskas, ko nodrošinās valsts. Protams, būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Izmaiņas paredzētas arī eksāmenu norisē – tā ilgums nepārsniegs trīs stundas, uzdevumu daudzums būs samazināts, tomēr pārbaudījuma grūtības pakāpe tiks saglabāta. Eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži. Svešvalodu pārbaudījumam nebūs valodas pielietojuma daļas. Šobrīd gan turpinās izglītības un zinātnes ministres sarunas ar veselības ministri, vai tiešām skolēni eksāmenos sēdēs maskās. Varbūt situācijās, ja iespējams nodrošināt pārējo prasību ievērošanu un telpā nav vairāk par 25 cilvēkiem, tomēr varētu iztikt bez tām. 

Vēl ir neskaidrība gan par eksāmenu norisi, gan izlaidumiem

Pajautājām arī vairāku mūspuses izglītības speciālistu viedokli par šo situāciju. Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale atzina, ka 9. klašu eksāmenu atcelšana ir loģiska. Tieši tāpat kā valdības lēmums, ka divpadsmitklasnieki valsts pārbaudījumus kārtos. Viņiem sertifikāts ir nepieciešams, stājoties augstskolā. Turklāt vajadzīgs ilgtermiņā – varbūt nolemjot studēt pēc vairākiem gadiem. Alojas novadā ir viena vidējās izglītības iestāde. Šogad Alojas Ausekļa vidusskolu gatavojas absolvēt 13 jauniešu. Tādam skaitam nodrošināt distanci eksāmenu laikā nav nekādu problēmu. – Skola ir sastādījusi grafiku, kā viss notiks, tāpat esam nodevuši informāciju, cik masku un citu drošības līdzekļu būs vajadzīgs gan eksāmenos, gan konsultācijās, – pastāstīja I. Kapmale. Novada skolas šobrīd vēl apsver dažādas idejas, kā gan devītklasniekiem, gan 12. klašu beidzējiem svinīgi izsniegt apliecības, lai tomēr būtu svētku sajūta. 

Līdzīgas diskusijas, apspriežoties arī ar vecākiem, notiek Salacgrīvas novadā. Taču novada domes izglītības speciāliste Antra Paegle teic, ka jau tagad ir skaidrs – lieli pasākumi izlaidumos nenotiks. Tāpat nebūs svinību kultūras namos, bet dokumentus izsniegs skolā. Arī Salacgrīvas novadā ir viena vidējās izglītības iestāde, ziņas par plānotajiem eksāmeniem un nepieciešamajām maskām, cimdiem un dezinficēšanas līdzekļiem ir savāktas un iesniegtas. Tomēr par valsts pārbaudījumu norisi A. Paegle ļoti bažījas. – Bērni ir dažādi, kāds arī neierastos apstākļos spēj būt mierīgs, bet citam var iestāties panika. Eksāmeni jau tāpat rada lielu satraukumu. Ja tagad būs prasība visiem likt maskas, tas būs vēl papildu stress. Ja kādam ir elpošanas problēmas un, trīs stundas sēžot ar masku, kļūs slikti, panika var pārņemt arī pārējos, – raizējas A. Paegle. – Gaidām ministrijas skaidrojumu un ceram, ka iespējami drīz būs konkrētāka informācija, kā rīkoties.

Salacgrīvas vidusskolas direktore Sanita Šlekone arī atzīst, ka lēmums atcelt devītklasnieku eksāmenus bija pareizs. Viņi bez šī vērtējuma var iztikt, turklāt tās ģimnāzijas, kas 10. klasē uzņem ar atlasi, tāpat rīko savus iestājpārbaudījumus. Savukārt 12. klašu beidzējiem, domājot ilgtermiņā, valsts pārbaudījumi, absolvējot vidusskolu, ir vajadzīgi. Salacgrīvas vidusskolu šogad beigs 17 jauniešu. – Protams, viņiem ir satraukums un nedrošība, kā veiksies eksāmenos tagad, kad divus mēnešus nav bijušas klātienes mācības. Redzēsim, kāds būs noskaņojums, tiekoties konsultācijās, – teic direktore. Runājot par drošības pasākumiem eksāmenos, viņa atzīst – ja atļautu, labāk iztiktu bez maskām. Aktu zālē, kas ir dezinficēta, platība ļauj ievērot visu nepieciešamo distancēšanos. Rīkojot izlaidumus, salacgrīvieši domā rīkoties pēc ministrijas ieteiktā modeļa – pasākumā kopā ne vairāk kā 25 cilvēki, tas ir, paši absolventi, viņu audzinātāja un skolas administrācija. Tāds variants iespējams arī devītklasniekiem, rīkojot katrai no abām klasēm savu pasākumu (vienā klasē ir 11 skolēnu, otrā 14). Ja kāda ģimene negribēs, ka bērns šajos apstākļos tiekas ar citiem, varēs nepiedalīties. – Tā šogad sanāks, ka jauniešiem nebūs tradicionālo izlaiduma svētku, būs citādāk, – atzīst S. Šlekone. Par attālinātās mācīšanās laiku viņa tomēr teic, ka netrūkst arī plusu – pedagogiem radies ne mazums lielisku ideju, kas noderēs, strādājot arī klātienē. Tapuši videomateriāli stundām, pilnveidotas prasmes, skolotājiem plānojot darbu tiešsaistē, sapulces rīkojot platformā Zoom

Limbažu novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale pastāstīja, ka šonedēļ – līdz 15. maijam – skolām elektroniskajā sistēmā jāievada dati, kādus izvēles eksāmenus 12. klašu beidzēji izlēmuši kārtot. Šie dati jau bija apkopoti pirms ārkārtas situācijas, bet skaidrs, ka tagad skolēnu domas mainījušās, kāds varētu izlemt šo pārbaudījumu neparastajos apstākļos vispār nekārtot. Tomēr šis lēmums rūpīgi jāapsver un jānoskaidro, vai izvēlētā augstskola reflektantam neprasa vērtējumu tieši šajā mācību priekšmetā. – Domājams, pēc 15. maija būs lielāka skaidrība arī par eksāmenu norisi, vai būs nepieciešamas maskas, – sacīja S. Upmale. Taču dati par nepieciešamo masku, cimdu un dezinficēšanas līdzekļu daudzumu jau ir apkopoti. Īpašs transports, lai skolēni, kuri nedzīvo Limbažos, nokļūtu pilsētā uz eksāmeniem, nav vajadzīgs, neviens tādu prasību nav pieteicis. Ja kādas problēmas šajā ziņā radīsies, skolas un pašvaldības tās kārtos. – Visām izglītības iestādēm esam lūguši paziņot, kā nolemts rīkot izlaidumus. Par to domā arī bērnudārzi, kur ierasti audzēkņu pavadīšana uz skolu ir nozīmīgs notikums. Daži dārziņi sprieda, ka šādu pasākumu varbūt varētu rīkot augustā, taču viss atkarīgs no tā, kāda turpmāk būs situācija, – 
sacīja nodaļas vadītāja. Limbažu novadā šogad vidējo izglītību iegūs 66 jaunieši, bet 9. klasi beigs 134.

Laila PAEGLE

Komentāri

0

Komentēt

Aptauja

Vai lietojat sejas aizsargmaskas vietās, kur tās noteiktas kā obligātas?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Jāņu karikatūra 2
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Jāņu karikatūra 3
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 5

Ieraudzīju – nobildēju