Madara, Genoveva
2022. gada 09.augusts
02.III

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi no 1. marta

Detalizēta informācija par drošības pasākumiem, kas ir spēkā no 1. marta, pieejama Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 662 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Joprojām svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības, esošie drošības pasākumi un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19, kā arī saņemt balstvakcīnu.

VISPĒRĒJIE DROŠĪBAS PASĀKUMI

Katra persona:

 • ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas;
 • samazina savus kontaktus, lūdz arī citus ievērot drošības protokolus;
 • distancējas un nepulcējas; 
 • pareizi valkā sejas maskas (medicīniskās vai respiratorus bez vārsta (FPP2-FFP3));
 • vēdina telpas, dezinficē rokas un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
 • ievēro izolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.

MASKAS

 • Darba vietā, veikalā, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās ikvienam, tostarp vakcinētām vai pārslimojušām personām, jālieto sejas maskas (medicīniskās vai respiratorus bez vārsta (FPP2-FFP3));
 • bērniem līdz 7 gadu vecumam maskas vai respiratori nav jālieto, savukārt bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam var lietot nemedicīniskās (auduma) maskas. 

DARBS

 • Rekomendēts darbs attālināti, ja darba specifika to ļauj.
 • Klātienē (vietās, kur ir vairāk par vienu personu) visi pareizi valkā medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta.
 • Klātienē īsteno vispārējos epidemioloģiskās drošības pasākumus – 2 m distance, roku higiēna, telpu vēdināšana u.c.

(Detalizētāk par darba devēju pienākumiem un tiesībām saistībā ar darbu klātienē, testēšanu utt. – MK noteikumos Nr. 662)

Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam jābūt:

 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir tiešā kontaktā ar pacientiem;
 • ilgstošās sociālās aprūpēs pakalpojumu sniedzējiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem izglītības procesā, kas pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamajiem, izglītības procesā un tā nodrošināšanā nodarbinātajiem, klātienes bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, pedagoga privātprakses pakalpojuma sniedzējiem;
 • Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem;
 • darbiniekiem, kuri sniedz publiskos pakalpojumus tiešā saskarē ar pakalpojumu saņēmēju;
 • darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus ciešā saskarē ar klientiem epidemioloģiski drošā vidē.

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMI

Nepietiekamo resursu (galvenokārt cilvēkresursu) dēļ medicīnā ārkārtas situācija turpinās:

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests rūpīgi izvērtē, kuri izsaukumi ir steidzamāki;
 • slimnīcās prioritāte ir neatliekamu un akūtu pacientu, kā arī Covid-19 slimnieku ārstēšanai;
 • ierobežoti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcās;
 • pacienti, kuriem akūtos gadījumos palīdzība sniegta augstāka līmeņa slimnīcā, turpmākai ārstēšanai var tikt pārvesti uz zemāka līmeņa slimnīcu. 

IZGLĪTĪBA

Izglītības procesā nodarbinātajiem jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pirmsskolas izglītība, bērnudārzi

 • Esot izglītības iestādē, izglītojamie sejas maskas nelieto.
 • Esot izglītības iestādē, izglītības procesā nodarbinātie pareizi valkā nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas (var nevalkāt, piemēram, fizisko aktivitāšu, instrumentu spēles, logopēdijas vingrinājumu laikā u.tml.). 

Pamata un vidējā izglītība

 • Skolēniem veic rutīnas skrīninga testus vai RNS testus atbilstoši SPKC algoritmam.
 • Skolēni un izglītības procesā nodarbinātie lieto nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas. Skolas vadība sadarbībā ar skolas padomi var pieņemt lēmumu par masku nelietošanu 1.–3. klasēs. 
 • Covid-19 strauja uzliesmojuma gadījumā var tikt pieņemts lēmums par mācību organizēšanu attālināti konkrētā iestādē.

Koledžas un augstskolas

 • Studiju procesā visi lieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta.
 • Līdz 2021./2022. mācību gada noslēgumam studējošie bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta var piedalīties studiju procesā attālināti.
 • Dienesta viesnīcas pieejamas studējošajiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Interešu izglītība

 • Esot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības procesā nodarbinātie lieto nemedicīniskās (speciālā auduma) sejas maskas (to lietošanai noteikti konkrēti izņēmumi).

SPORTS

 • Var nelietot sejas maskas un respiratorus fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā.
 • Treniņus telpās līdz 18 gadu vecumam var apmeklēt bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
 • Treniņus telpās no 19 gadu vecuma var apmeklēt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Treniņi ārā nav ierobežoti.
 • Sporta sacensības iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot sacensības dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam, kā arī starptautiskos sporta pasākumus iekštelpās.

TIRDZNIECĪBA

 • Visiem pieejamas visas tirdzniecības vietas, kurās ikviens lieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta.
 • Telpās vienam apmeklētājam jārezervē 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības. Apmeklētāju skaitu regulē ar iepirkšanās ratu, grozu, somu u.tml. skaitu.
 • Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.

PAKALPOJUMI

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

 • Pārbauda klientu vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.
 • Telpās visi lieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta.
 • Var sniegt un saņemt arī:
 1. pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi (diskotēkas, naktsklubi), azartspēlēm, derībām, atrakcijām, sportu un sabiedrisko ēdināšanu klātienē; 
 2. individuālos pakalpojumus, kuros nelieto sejas masku un ir ciešs kontakts; 
 3. organizēt un piedalīties publiskos pasākumos.
 • Citu pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izvēlēties sniegt pakalpojumus visiem vai arī tikai tiem klientiem, kuriem ir vakcinācijas un/vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. 
 • Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

 • Var saņemt:
 1. pamattiesību nodrošināšanas un drošības pakalpojumus;
 2. tādus saimnieciskos pakalpojumus, kuru saņemšanai nav nepieciešams sertifikāts (piem., individuālie pakalpojumi, kuros lieto sejas masku un nav ciešs kontakts starp pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju). 
 • Telpās visi lieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus.
 • Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu. 

SABIEDRISKĀ ĒDINĀŠANA

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

 • Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu gan iekštelpās, gan ārā, darbinieki un apmeklētāji pareizi lieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus, izņemot apmeklētājus, kuri sēž pie galda.
 • Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

 • Var iegādāties ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

 • Visu brauciena laiku pasažieri valkā medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta.
 • Bez sejas maskām vai respiratoriem sabiedriskajā transportā var braukt: 
 1. pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadu vecumam, 
 2. bērni, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu,
 3. personas ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem.
 • Vadītājs, atrodoties no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē, var nelietot masku vai respiratoru.
 • Regulāri vēdina salonu, ievēro vispārējos drošības noteikumus. 

KULTŪRA

Kultūrvietas

 • Strādā bez darbalaika ierobežojuma.
 • Laikā, kad kultūrvietā nenotiek publisks pasākums, to var apmeklēt bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
 • Telpās jālieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratori bez vārsta.

Publiski pasākumi

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

 • Pārbauda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu publiskos pasākumos, kas notiek telpās, apmeklētāji tajās lieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratorus bez vārsta (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).
 • Līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) nav jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, apmeklējot publiskus pasākumus telpās.
 • Maksimālais publiska pasākuma apmeklētāju skaits 3000.
 • Rekomendēts ievērot 2 metru distanci. 

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

 • Nevar apmeklēt kultūrvietas, kad to telpās notiek publiski pasākumi. 
 • Var organizēt un apmeklēt publiskus pasākumus, kas notiek ārā.
 • Maksimālais publiska pasākuma apmeklētāju skaits 3000.

Amatiermākslas kolektīvu darbība

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

 • Var piedalīties mēģinājumos gan telpās, gan ārā. Telpās jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Maskas un respiratorus var nelietot mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā.
 • Rekomendēts organizēt paštestus pirms mēģinājumiem. 

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

 • Var piedalīties mēģinājumos ārā.
 • Rekomendēts organizēt paštestus pirms mēģinājumiem.

PULCĒŠANĀS

Privāta pulcēšanās

 • Privātos pasākumos līdz 50 cilvēkiem (bez sertifikātu kontroles).
 • Kristībās, kāzās un bērēs līdz 250 cilvēkiem (bez sertifikātu kontroles).

Sapulces, piketi, gājieni

 • Sapulcēs, gājienos un piketos līdz 3000 cilvēku.

Dievkalpojumi, reliģiskas darbības

 • Telpās visiem jālieto medicīniskās maskas vai FFP2-FFP3 respiratori bez vārsta.
 • Jāievēro vispārējie drošības noteikumi.

Ar ceļošanu saistītās pārmaiņas un noteikumus var izzināt MK noteikumos, ziņas par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā pandēmijas laikā atrodamas arī Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Apkopojums no covid19.gov.lv

Aptauja

Vai gatavojaties apkures sezonai?

Arhīvs

Runā,ka...

Preses pīle

Pasmaidīsim

 • Jāņu tautasdziesmas 4
 • Jāņu karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 2
 • Karikatūra 2
 • Jāņu tautasdziesmas 6
 • Filmēt aizliegts!
 • Jāņu tautasdziesmas 3
 • Kas jāzina ceļotājiem
 • Karikatūra 1
 • Jāņu tautasdziesmas 1
 • Jāņu karikatūra 3
 • Jāņu tautasdziesmas 5
 • Jāņu tautasdziesmas 7
 • Jāņu karikatūra 2

Ieraudzīju – nobildēju